F

Fără ajutorul lui Dumnezeu omul nu este mai mult decât iarbă

familia crestina

Nădăjduiți în Domnul și cu tăria puterii Lui, amintindu-vă cuvintele Psalmistului: Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântează poporul Său cu pace. Și iară-și: pace multă peste cei ce iubesc legea Ta și nu se lasă ispitiți.


Este adevărat că și oamenii lui Dumnezeu și cei ce se prefac că iubesc legea lui Dumnezeu nu pot să scape de un anumit zbucium și zdruncin sufletesc din cauza împrejurărilor în care trăiesc,conjugate cu multe neplăceri pe care le întâmpină.

De aceea, pentru ca noi să știm aceste lucruri și să ne întărim, oamenii lui Dumnezeu ne-au lăsat în Scriptură următoarele mărturii: trecându-ne prin foc și apă, ne-a dus pe noi la loc de odihnă. De grele și crude dureri, focul ardea înlăuntrul lor, iar dinafară precum apa curgeau tot felul de neplăceri și necazuri. Cu apă se curăță orice necurăție, iar cu focul se curăță aurul. Despre sfinți este scris: că pe aur în foc i-a ispitit și ca pe o jertfă cu mult rod i-a primit.

Fără ajutorul lui Dumnezeu omul nu este mai mult decât iarbă. Iar cu ajutorul lui Dumnezeu, un singur om luptă, ca și proorocul Ilie, împotriva unui popor întreg.

Sf.Ambrozie de la Optina,Sfaturi pentru familia creștină, ed. Sophia, Bucureşti 2006

0 Shares