„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Iisus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit” (Romani 10, 9). 
 
Adevărata credinţă, credinţa care mântuieşte, se îndreaptă numai şi numai spre Persoana Celui pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
 Credinţa se aşază în faţa lui Hristos şi spune: „Dacă este undeva mântuire, aceasta e în El şi numai în El!”. 
Oare nu e scris: „Priviţi la Mine şi veţi fi mântuite toate, toate marginile pământului, căci Eu sunt Dumnezeu şi nu altul…”?

 

Când un păcătos crede că mântuirea sa nu mai stă în sine, ci numai în Hristos, atunci el descoperă un mare secret. Lucrul principal este să te vezi pe tine mort în El; să vezi pe Hristos înviat din morţi şi să te vezi şi pe tine înviat cu El; să vezi pe Hristos primit de Dumnezeu şi să te vezi şi pe tine primit de El.
Mărturisirea deschisă şi credinţa ascunsă, iată secretul mântuirii. Trebuie să te predai cu totul Mântuitorului; aceasta este credinţa.
Şi acum, iubite cititorule! Unde te găseşti tu, sufleteşte vorbind? 
Eşti tu sub Lege, sau sub Har?
 Te bucuri în slobozenie în Domnul Isus, sau gemi încă plin de teamă sub muntele Legii? 
Te necăjeşte păcatul şi faptul că ai călcat poruncile lui Dumnezeu te face să suferi?
 
Vino şi priveşte la Cruce! Iată pe Domnul Iisus acolo, Care suferă în locul nostru. El a luat asupra

Lui păcatele noastre; S-a încărcat de bunăvoie cu nelegiuirile noastre; S-a făcut păcat pentru noi şi suferă acolo pedeapsa tuturor călcărilor noastre de Lege. Priveşte la Isus! 

 
El suferă acolo în locul tău! 
 
Şi în Jertfa Sa de pe Cruce păcatul tău este ispăşit. Eşti iertat. 
Închină-I-te, mulţumeşte-I şi cântă-I; şi, de-acum înainte, caută să trăieşti în ascultare de El şi de Cuvântul Său.
 
Încetează cu tânguirea şi încetează cu păcătuirea! 
 
Toţi proorocii mărturisesc că oricine crede în el capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor (Fapte 10, 43).
„El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi” (I Petru 2, 24).

 

Ioan Marini-Ce înseamnă a fi mântuit, cum poţi fi mântuit, vrei şi tu să fii mântuit?

CategoriiRugaciuni
0 Shares