„Biblia arată că: toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu; şi cele ce ai văzut tu până acum, şi întâmplările prin care ai trecut îţi dovedesc toate că aşa este. Dar eşti tu încredinţat că tu însuţi, personal, ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Că tu însuţi ai făcut lucruri pe care n-ar fi trebuit să le faci? Şi tu însuţi deci eşti vinovat înaintea lui Dumnezeu?
 
Dacă-i aşa, ascultă: Tot Biblia spune: Adevărat şi vrednic de primit este cuvântul care spune că Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoşi. Dar cunoşti tu pe Iisus Hristos ca Mântuitor al tău?

 

 
 Ai primit tu însuţi, personal, mântuirea pe care ţi-a pregătit-o El? 
Şi ştii tu ce Mântuitor minunat este El? Îngăduie-mi să-ţi spun câteva lucruri despre El.
 
Iisus Hristos este un Mântuitor Care poate să te mântuiască. În treburile vremelnice, de multe ori, ne pomenim că prietenii noştri nu pot să facă ce dorim noi de la ei. 
Dar Iisus poate să te mântuiască, oricare ar fi toanele firii tale. 
 
Tu ai fost nepăsător, poate, îndărătnic chiar; şi acum poate că te temi că ai păcătuit prea mult şi nu mai poate fi nici o îndurare pentru tine. 
Dar Biblia spune că El poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce vin la Dumnezeu prin El.”

 

 
Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. 
Ea este Vestea Bună, legată de un Nume – Iisus, şi de o lucrare – Jertfa de pe Golgota.
 Aceasta e singura cale de mântuire a lui Dumnezeu. Şi, dacă pentru mântuire a trebuit să intervină puterea lui Dumnezeu, atunci înseamnă că mântuirea trebuie să fie arătarea acestei puteri; altfel nu se poate dovedi mântuirea. 
 
Şi acest lucru se vede pe deplin la cei tămăduiţi şi mântuiţi de Domnul Iisus.
 
Slăbănogul nu numai că s-a vindecat, dar a primit putere să-şi ducă şi patul. Mortul a fost dat înapoi mamei lui ca s-o îngrijească; limba mutului nu numai că se dezleagă, dar şi laudă pe Domnul, iar îndrăcitul tămăduit stă liniştit şi în toate minţile la picioarele Domnului. Femeia păcătoasă, dintr-o cursă a diavolului, devine o sfântă şi o martoră a neprihănirii. Samarineanca, o decăzută nenorocită, devine o vestitoare a lui Iisus; iar Saul, dintr-un prigonitor, devine un apostol.
 

 

Aceasta e lucrarea puterii lui Dumnezeu care se numeşte mântuire. Prin lucrarea acestei puteri, oamenii sunt schimbaţi şi întăriţi într-o viaţă nouă, folositoare şi plăcută.

CategoriiFără categorie
0 Shares