Căutaţi totdeauna cu o dorinţă dreaptă adevărul lui Dumnezeu în Cuvântul voii Lui.
Umblaţi în cercetarea Bibliei cu un cuget drept. Cu o judecată dreaptă, cu o conştiinţă cinstită şi cu un gând sincer.
 
Cu cel drept, Tu eşti drept, Doamne, spune Cuvântul lui Dumnezeu (Ps. 18, 25-26).
Tu dai dreptate celui drept şi îi faci după neprihănirea lui (I Regi 8, 32).
Sunt în Cuvântul lui Dumnezeu nespuse făgăduinţe pentru cei drepţi, cum sunt şi înştiinţări pentru cei nedrepţi.

 

 
Cea mai mare parte a făgăduinţelor Domnului din Cuvântul Lui este făcută celor de-a dreapta Lui.
Dar este şi o mare parte de înştiinţări şi de adevăruri privitoare la cei care îşi aleg partea celor de-a stânga Sa.
Cea mai luminoasă parte a Bibliei este cea plină de adevăruri mântuitoare, unificatoare, încurajatoare, înălţătoare.
Dar este şi partea cealaltă, a interpretărilor dezbinătoare, tulburătoare, aspre, intolerante, vrăjmaşe şi nedrepte.
Depinde unde îţi arunci mreaja şi ce vrei să pescuieşti din Cuvântul Domnului.
Depinde cu ce gând cauţi adevărurile şi textele Bibliei.
Depinde cu ce scop pescuieşti în apa Evangheliei.
Depinde în slujba cui şi în limitele cui slujeşti.
Dacă vrei ca osteneala ta să nu fie zadarnică, dacă doreşti ca rodul tău să fie binecuvântat şi munca ta să aibă o răsplată veşnică, ascultă de porunca Domnului, aruncă-ţi mreaja de partea dreaptă.
Umblă cu un cuget curat şi cu un gând cinstit în cercetarea şi interpretarea Bibliei şi în tot ce urmăreşti în lumea şi viaţa asta. Şi caută adevărurile mântuitoare din ea, ca să fii binecuvântat. Nu pe cele egoiste, ca să nu fii blestemat.
Când ucenicii Domnului umblă astfel după îndrumarea Domnului şi a Cuvântului Sfânt, ei nu se vor întoarce niciodată cu mreaja goală. Totdeauna mreaja chemărilor mântuirii se va umple de suflete predate Domnului.
Când Cuvântul este propovăduit după voia lui Dumnezeu, nu este nevoie să se arunce mreaja de nenumărate ori, ci este de-ajuns o singură dată.
Nu este nevoie să se tot facă zeci de chemări şi să se tot repete până la dezgust supărătoarele îndemnuri: veniţi, veniţi, veniţi…
E de-ajuns o singură chemare!
Sufletele nu trebuie să vină forţate din afară, ci îndemnate dinlăuntru.
Altfel, fără de îndemnul lor lăuntric, poate vor veni, dar sigur nu vor rămâne. Ce urât e lucrătorul ambiţios care tot forţează sufletele cu chemări supărătoare şi repetate – şi nu cu puterea Duhului Sfânt!

 

Domnul Iisus a zis: Roada voastră să rămână. Dar roadele unor chemări neatrase de Duh, ci forţate de fire, nu vor rămâne aproape niciodată. Iar dacă vor şi rămâne, multe din ele nu vor fi spre bucurie, ci numai spre durere, ca acela ce le-a făcut chemările.

CategoriiFără categorie
11 Shares