C

Cati dintre noi…?

La ce folosesc postul şi pocăinţa? Pentru ce ne străduim să le facem?
 Ele ne pot curăţa de păcate, ne dau linişte sufletească, ne pot duce la unirea cu Dumnezeu, la dobândirea conştiinţei de fii ai lui Dumnezeu, ne dau îndrăznire înaintea Domnului. Iată deci că avem de ce să ţinem postul şi de ce să ne spovedim cu inima curată!
Lucrând acestea, cu bună-credinţă, căpăta-vom nepreţuită răsplată.

Câţi dintre noi nutresc oare sentimentul dragostei filiale faţă de Dumnezeu?
Câţi dintre noi oare L-ar putea chema pe Dumnezeu, Tată ceresc, zicând-I cu îndrăznire fără de osândă Tatăl nostru!
 Oare nu se întâmplă tocmai altminteri: din inimile noastre nu se înalţă glas de fii, fiindcă sunt înăbuşite de deşertăciunile acestei lumi, nu se pot dezlega de lucrurile şi desfătările ei?
Cerescul Tată nu este oare departe de inimile noastre?
 Oare nu s-ar cuveni să ni-L închipuim mai degrabă pe Dumnezeu ca pe Cel ce ar trebui să ne pedepsească, deoarece L-am părăsit, ducându-ne într-o ţară îndepărtată?
Aşa ar trebui să fie, fiindcă toţi merităm dreapta-I mânie şi pedeapsă pentru păcatele noastre, dar cu totul minunat este că El se arată faţă de noi îndelung-răbdător, că nu ne taie, ca pe smochinul neroditor.
 Să ne grăbim cu pocăinţă şi cu lacrimi a-L ruga să ne fie milostiv.
Să ne regăsim pe noi înţine, să ne privim cu asprime inima şi să-i descoperim necurăţia, din pricina multor gunoaie care nu lasă să intre în ea darul dumnezeiesc; să recunoaştem că suntem morţi cu duhul.

Sfântul Ioan Krostadt – Viaţa mea în Hristos

CategoriiFără categorie
0 Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.