Spre a nu fi mâine prea târziu… cum este astăzi prea târziu pentru mulţi1 min read

 

Luaţi bine seama la ceea ce vă spun acum: rămâneţi în smerenie şi în ascultare de Domnul . Căci în cursele duhurilor străine nu cad nici unii din cei smeriţi în cugete şi ascultători cu inima. Ci în acele curse cad numai acei care îşi pierd smerenia inimii şi curăţia cugetului.
Rămâneţi în învăţătura şi credinţa pe care vi le-au adus înaintaşii care au venit în numele părinţilor care au venit în numele sfinţilor care au venit în numele apostolilor care au venit în numele Mântuitorului Care a venit în Numele Tatălui – ca să fiţi mântuiţi prin continuitatea acestui lanţ de aur.

 

Şi nu vă luaţi după acela care vine numai în numele lui însuşi. Care este rupt de acest lanţ. Care nu are înaintaşi. Ca să nu pieriţi o dată cu el. Uitaţi-vă bine la cei smeriţi, căci ei nu s-au rătăcit nici unii. Dar uitaţi-vă la cei îngâmfaţi cum s-au rătăcit cu toţii… Cei ascultători au rămas cu Domnul şi cu fraţii, dar cei neascultători n-au mai rămas nici unul cu El şi cu ei.
Dumnezeu nu-i lasă pe nici unii dintre cei cu cugetul curat şi cu inima smerită să cadă în rătăcirea care duce la pierzare. Ci în pierzarea trufiei cad numai aceia care le-au pierdut pe aceste două comori sfinte: cugetul curat şi inimă smerită.
Să fie aceasta o înştiinţare peste care nimeni să nu treacă! Fiindcă aceasta este ultima înştiinţare a Duhului Sfânt. Iar pe acela care trece şi peste aceasta nu mai are cine să-l mai aducă înapoi niciodată!
Deci luaţi bine seama cu toţii. Amin.

 

Traian Dorz-  din “Istoria unei Jertfe”, Vol. III
Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

comments