D

Duhul Sfant Mangaietorul-Pr.Cleopa Ilie

Astăzi este Duminica Cincizecimii, numită şi Duminica Rusaliilor sau Duminica Mare.
Astăzi, la 50 de zile de la Înviere şi la zece zile de la Înălţarea Domnului la cer, a fost trimis pe pămant în chip de limbi de foc Duhul Sfant Mangaietorul, a treia persoană a Preasfintei Treimi, „Care din Tatăl purcede”, cum mărturisim în Crez. El a fost trimis de către Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru a desăvarşi opera de răscumpărare şi mantuire a neamului omenesc prin jertfa Sa de pe Cruce.

Mai înainte de patima Sa, Mantuitorul spunea ucenicilor Săi: De mă iubiţi, păziţi poruncile Mele şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mangaietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi îl cunoaşteţi, că rămane la voi şi va fi în voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi… (Ioan 14, 15-18).

În alt loc Mantuitorul iar făgăduieşte Apostolilor, şi prin ei tuturor celor ce vor crede în El, pe Duhul Sfant, zicand: Iar cînd va veni Mangaietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine (Ioan 15, 26).

Iar scopul trimiterii Sfantului Duh pe pămant ni-l descoperă Domnul nostru Iisus Hristos, zicînd: Iar cand va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci cate va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. Acela Mă va slăvi pentru că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă (Ioan 16, 13-14).

Deci ce trebuie să ştim noi despre Sfantul Duh? Că este a treia persoană a Preasfintei Treimi, că purcede de la Tatăl şi că a fost trimis în lume prin Fiul, după înălţarea Sa la cer.

Dar de ce a venit pe pămant la zece zile după Înălţarea Domnului?

Pentru că Fiul lui Dumnezeu, cand S-a înălţat la cer, a zăbovit cate o zi la fiecare din cele nouă cete
îngereşti pentru a le înnoi şi bucura prin Învierea Sa. A zecea zi, spun unii Sfinţi Părinţi, după ce Fiul S-a aşezat de-a dreapta Tatălui pe tronul slavei Sale, a trimis pe Duhul Sfant în lume.

De ce se numeşte Sfantul Duh „Mangaietorul” şi „Duhul Adevărului”? Pentru că Duhul Sfant mangaie pe creştini cat sant pe pămant. El mangaie mamele care nasc şi cresc copii, mangaie pe copiii orfani,

pe săraci, pe infirmi, pe văduve şi pe cei bolnavi şi pe bătrani. Duhul Sfant mangaie şi întăreşte în credinţă şi în răbdare pe mucenicii care rabdă grele chinuri şi îşi dau viaţa pentru Hristos.

Duhul Sfant mangaie pe credincioşi, pe călugări şi pe slujitorii Bisericii în timpul rugăciunii şi al grelelor ispite care vin asupra lor de la diavol, de la oamenii răi şi din firea lor înclinată spre păcat. Duhul Sfant mangaie inimile celor smeriţi şi ravnitori pentru Hristos şi mustră prin conştiinţă pe cei păcătoşi care nu se pocăiesc.

Duhul Sfînt se numeşte „Duhul Adevărului” pentru că prin El se mărturiseşte şi se apără dreapta credinţă pe pămînt, se întăresc dogmele ortodoxe, se vesteşte Sfanta Evanghelie în lume, se inspiră sfinţii, proorocii, ierarhii, preoţii şi cuvioşii care păstoresc Biserica lui Hristos, care vestesc cele viitoare şi povăţuiesc sufletele pe calea mantuirii. Pe toate le sfinţeşte, le îndreptează şi le călăuzeşte „la tot adevărul” Duhul Sfant, care rămane cu noi „în veac”, adică şi pe pămant şi în cer, după mutarea noastră la cele veşnice.

Duhul Sfant „va mărturisi” despre Hristos că este Fiul lui Dumnezeu Mantuitorul şi Judecătorul lumii şi „va vesti”, adică va descoperi celor aleşi tainele Sale cele viitoare. Tot Duhul Sfant va mustra şi va vădi necredinţa celor lepădaţi de Dumnezeu, eresul şi reaua credinţă a sectelor rupte din sanul Bisericii, ca şi răutatea păcătoşilor robiţi de păcate şi nepocăiţi.

Dar de ce a venit Sfantul Duh Duminica şi în chip de limbi de foc s-a aşezat pe capetele Sfinţilor Apostoli aflaţi în foişorul Cinei din Ierusalim?

Domnul a înviat Duminica, în ziua cea dintai a săptămanii, şi tot Duminica pe la orele nouă dimineaţa S-a coborat Duhul Sfant peste Apostoli, ca să sfinţească această zi, ca zi de odihnă veşnică a creştinilor în locul sabatului Legii Vechi şi să ne îndemne Duminica dimineaţa, mai ales la biserică, pentru a asculta Sfanta Liturghie şi cuvantul de învăţătură din Evanghelie.

Limbile de foc ce s-au aşezat peste Apostoli ca un vuiet şi suflare de vant ce vine repede (Fapte 2, 1-4) simbolizau focul Duhului Sfant ce avea să ardă toată necredinţa, tot eresul şi păcatul în lume.
Prin limbile de foc ale Duhului Sfant s-au sfinţit cei doisprezece Apostoli, s-a întemeiat în lume Biserica şi urma să se hirotonească diaconi, preoţi şi episcopi. Prin acest foc dumnezeiesc urmau să se săvîrşească cele şapte Taine ale Bisericii şi să se reverse peste creştini harul mantuitor al Duhului Sfant.

Iubiţi credincioşi,

Iată cat de mare este praznicul de astăzi! S-a înălţat Hristos la cer de-a dreapta Tatălui, dar a venit la noi Duhul Sfant Mangaietorul, ca să ne sfinţească, să ne călăuzească, şi să lucreze mantuirea sufletelor noastre. Noi toţi care ne închinăm cu dreaptă credinţă Preasfintei Treimi, ne împărtăşim cu harul Duhului Sfant prin cele şapte Sfinte Taine întemeiate de Hristos. Prin botez devenim fii ai lui Dumnezeu după dar şi fii ai Bisericii Ortodoxe. Prin taina Ungerii cu Sfantul Mir primim pecetea harului Duhului Sfant.

Prin spovedanie ne spălăm şi ne dezlegăm de păcatele făcute după botez, tot cu puterea harului dumnezeiesc, care împreună cu Botezul şi Mirungerea revarsă peste noi cel mai mult harul mantuitor al Duhului Sfant. La fel şi ultimele trei Taine şi mai ales Preoţia, ne împărtăşesc în viaţă harul mantuirii, prin care ne curăţim, ne iluminăm şi ne sfinţim în Hristos.

Datoria noastră principală este să nu întristăm pe Duhul Sfant care este în noi de la botez, prin păcate.
Nici să alungăm pe Sfantul Duh de la noi prin necredinţă, mandrie, desfranare, ucidere şi mai ales prin căderea în cursele sectelor.

Am greşit? Să ne pocăim de îndată ca să nu ne părăsească Duhul Sfant. Spovedania şi Sfanta Împărtăşanie ne ajută în viaţă cel mai mult la mantuire. Să nu le amanăm la bătraneţe, ca să nu murim aşa, că nu ne putem mantui fără dezlegarea păcatelor şi fără Trupul şi Sangele lui Hristos.

Să fugim de păcate, că păcatul îndepărtează Duhul Sfant de la noi. Să ne ferim de adunări şi învăţături sectare, că acelea nu au Biserică nici harul Duhului Sfant.

Vrem să ştim tainele credinţei?

Să citim cărţi sfinte şi să cerem sfatul preoţilor.

Vrem să vorbim limba îngerilor, care este cea mai frumoasă?

Să ne rugăm din inimă cu smerenie şi lacrimi şi să lăudăm pe Dumnezeu acasă şi în Biserică.

Prin rugăciune vorbim cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu sfinţii din cer şi cu oamenii de pe pămant. Rugăciunea este cea mai preţioasă vorbire duhovnicească în limba Duhului Sfant.

Vrem să biruim răutatea lumii şi a diavolului?

Să iubim curat pe toţi oamenii, să iertăm şi să ajutăm după putere pe toţi.

Vrem să lăudăm pe Duhul Sfant?

Să rostim zilnic rugăciunea „Împărate ceresc Mangaietorule”.

Vrem să lăudăm cu toţii îngerii şi cu toţi sfinţii pe Preasfanta Treime?

Să cantăm adesea „Sfinte Dumnezeule”, lăudand pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfant.

Amin.

Pr.Cleopa Ilie

0 Shares