Când raza de soare atinge piatra, piatra începe să strălucească. 
Când flacăra atinge o candelă stinsă, candela începe să ardă. 

Când magnetul atinge fierul, fierul se magnetizează. 
Când o sârmă electrică atinge alta sârmă, se electrizează amândouă.
Toate aceste fenomene fizice sunt o icoană, sau o pildă a fenomenelor duhovniceşti. 
Tot ce se întâmplă în afară este doar o imagine a ceea ce se petrece înlăuntru.
 Toată natura este un vis faţă de conştiinţa lăuntrică, şi ca un basm faţă de înţelegerea sufleteasca. Sufletul e conştiinţa trupului, iar conştiinţa sufletului e Dumnezeu.
 Când Dumnezeu se atinge de suflet, sufletul primeşte viaţă si vedere.
 La fel se întâmplă cu trupul când e atins de suflet.
 De la suflet primeşte trupul lumină, căldură, magnetism şi electricitate, vedere si auzire şi mişcare. Iar când sufletul se desparte de trup, toate acestea se pierd.
Sufletul primeşte de la Dumnezeu o lumină aparte, căldură, magnetism si electricitate, vedere si auzire şi mişcare, şi toate acestea sunt pierdute când sufletul se desparte de Dumnezeu. 
Un trup mort este întruchiparea unui suflet mort, a unui suflet despărţit de Dumnezeu.

 

Sf.Nicolaie Velimirovici

0 Shares