P

PENTRU IUBĂREŢII DE HRAMURI DE ASTĂZI

”…Se vor aduna şi episcopii cu engolpioanele lor şi cu mitrele lor cu pietre preţioase. Se vor
aduna toţi-toţi acolo, sus. Ei, creştinii mei, vă entuziasmează acest hram?
Vă entuziasmează veşmintele cele strălucitoare ale preoţilor noştri şi cârjele arhiereşti şi mitrele şi vocile şi hramurile? Nu ştiu. Doar un singur lucru vă spun. Închipuiţi-vă că în acel ceas, când toţi aceştia sunt adunaţi acolo, închipuiţi-vă că vine apostolul Pavel cu toiagul său, fără să aibă mitre pe cap.

O, Doamne! Nu pot să mi-l imaginez pe Pavel cu o mitră. O, Doamne!
 Nu pot să mi-l imaginez pe Pavel cu bastoane, lux şi fast.
Nu pot să mi-l imaginez pe Pavel cu maşini luxoase. Nu pot să mi-l imaginez pe Pavel dând ordine şi tunând şi fulgerând.
 Nu pot să mi-l imaginez pe Pavel ca pe Ali-Paşa guvernându-i pe credincioşi.
Nu pot să mi-l imaginez aşa pe Pavel!…
Toată această înfăţişare a clerului nostru este o negare a creştinismului!
Aşadar, dacă în mod real, cu „paraşuta cerească”, ar coborî apostolul Pavel de sus, din cele cereşti, jos, pe pământ, în acel ceas şi oamenii ar striga: „Pavel
Apostolul!”, – O! Atunci, fraţii mei! – s-ar schimba toată această regizare falsă, tot acest festival, pe care-l
sărbătoresc toţi aceştia. Toţi aceşti psalţi, toţi aceşti preoţi cu veşmintele lor strălucitoare. Toţi aceşti
episcopi, şi doar aceştia? Şi noi toţi, fraţii mei. Şi toată Atena, şi toată Elada, cu poporul şi clerul ei, cu
săracii, cu bogaţii, cu împăraţii lor. Toată Elada.
Dacă ne va stoarce… Dacă ne va stoarce, aşa cum storci jumătate de lămâie… Dacă ne va stoarce pe toţi – preoţi, psalţi, episcopi, călugări, pustnici, predicatori,
teologi… Dacă ne va stoarce pe toţi, nu facem nici cât unghia mică a lui Pavel.
Ah, creştinii mei! Un Pavel a fost acesta; când mă gândesc la el, plâng! Un Pavel a fost
acesta şi s-a făcut aspirator şi a făcut curăţenie în Elada. 80 de episcopi, 100 de predicatorii, 8 000 de
preoţi şi Elada s-a împuţit. Pe când, dacă am fi avut Duhul lui Dumnezeu, am fi înnoit întreaga lume. Ah,
Pavele! Ah, Pavele!
Şi dacă ar fi venit nu în anul 53 d. Hr., când a venit apostolul Pavel, ci dacă ar fi venit
astăzi, în glorioasa Atenă, apostolul Pavel şi astăzi ar avea duşmani.
Dar să mă ierte Dumnezeu pentru acest adevăr amar pe care-l voi spune – chiar dacă ştiu că aici în auditoriu, între cei ce mă ascultă, am spioni, care urmăresc predica mea autentică şi apostolică şi radicală.
Vorbesc curat înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Şi oricine ar fi, n-are decât să-ncerce să mă contrazică. Şi să mă acuze cu ce vrea. Dacă ar veni apostolul Pavel în Atena, în Elada, cei mai mari duşmani ai lui, cei mai mari duşmani ai lui, care nu l-ar lăsa nici 24 de ore, nici să bea un pahar cu apă… Nici 24 de ore! 24 de ore nu l-ar lăsa!
Cei mai mari duşmani ai lui în Elada, ar fi … cine, fraţii mei? Cine, fraţii mei? Cine, fraţii mei? Nu spuneţi! Nu spuneţi! Ar fi episcopii.
Însă nu, iubiţii mei, nu toţi. Dar nu toţi. Nu toţi, ci acei episcopi răi, care au izgonit un Vasile cel Mare. Au izgonit un Ioan Gură de Aur şi mai târziu un Mare Atanasie, episcopi răi, despre care a
spus Ioan Gură de Aur: „De nimic nu mă tem în lume decât de episcopi, cu excepţia câtorva”.
Răii episcopi nu l-ar lăsa nici 24 de ore. Pavel n-ar fi cutezat. Unde să se ducă Pavel? Să meargă în
Mesolonghi? Episcopii nelegiuiţi [ilegali] şi anticanonici – pentru că Pavel ar avea un toiag şi ar fi foc şi pară – i-ar spune: „Noi aici, în Mesolonghi, avem predicatori importanţi şi mari”.
Să se ducă în Ioannina?
„Avem predicatori”. Să se ducă în Volos? „Avem predicatori”. Oriunde s-ar duce, oriunde s-ar duce, n-ar putea să stea. Mai politicoşi! Mai politicoşi! Mai politicoşi au fost atenienii din acele vremuri.
 L-au ridicat în tribuna Areopagului (vezi Fapte 17, 19 ş.u.). Dacă ar veni acum Siguranţa Publică l-ar aresta ca „periculos” şi l-ar duce în exil. Şi nu l-ar lăsa să stea nici 24 de ore.
O, batjocoritorilor de Dumnezeu! O, ipocriţilor! O, festival religios!… Când apare un spirit care are scânteia apostolului Pavel nu este primit! Peste puţin timp în Elada nu va mai exista loc
pentru el. Dacă se va întări nelegiuirea, dacă se va impune ne-evlavia, dacă se va întări păcatul, nu va mai avea loc.
Fiecare cleric cinstit care crede în Cel Răstignit, fiecare cleric care mustră cu îndrăzneală nu va
mai avea loc. În Biserica politizată şi coruptă nu vor mai avea loc oamenii cinstiţi.
Dar, o, Pavele apostole! Tu care ai iubit neamul nostru vino din nou în mijlocul nostru.
Mângâie-ne pe noi. Întăreşte-ne. Redă-ne Elada noastră şi atunci din stânci vor răsări trandafiri spre
cinstea Sfintei Treimi în vecii vecilor. Amin.”
Episcopul Augustin de Florina

CategoriiFără categorie
0 Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.