&

„rãbdare, rãbdare si iar rãbdare”.

Bãtrânul Dionisie este privit în Athos ca unul dintre ultimii exponenti ai „vechii scoli” de viatã duhovniceascã din Sfântul Munte.
Multi au constatat faptul cã cea mai comunã formulã de încurajare datã tovarãsilor sãi nevoitori este: „rãbdare, rãbdare si iar rãbdare”.

Iatã un scurt fragment din sfaturile sale duhovnicesti:
Pãrintii spun cã Îl iubim pe Dumnezeu prin împlinirea poruncilor Lui si prin dragostea fatã de aproapele nostru.
 Cum poate începe cineva sã facã aceasta?
 La început, fugi de toate patimile. Dacã vrei sã cultivi virtutile trebuie sã te smeresti.
Cum se face aceasta?
 Dacã cineva are smerenia drept fundament, toate celelalte virtuti vor veni. Fãrã smerenie nu se poate dobândi nimic, ca si o casã fãrã fundatie. Când cineva este smerit, îi vede pe toti ceilalti ca sfinti.
 Harul vine si se poate practica ascultarea cu dragoste. Cea mai puternicã armã a diavolilor împotriva noastrã este sã ne înalte cugetul.
A-l face pe om mândru este cea mai puternicã armã a lor, si încearcã sã facã asta cu noi încã din tinerete, cãci stiu cã cel mândru nu va merge în cer.
 Domnul spune cã cel necurat nu poate intraîn Împãrãtia Cerurilor.
 Odatã, când Sfântul Macarie cel Mare era afarã, strângând ramuri de palmier prin desert, un diavol l-a întâlnit si i-a spus: „Am o mare amãrãciune, cãci nu pot sã te întrec.
 Tot ceea ce faci, fac si eu: tu postesti, eu nu mãnânc nimic; tu priveghezi, eu  nu dorm niciodatã. Într-un singur lucru mã întreci – în smerenie.”
Cum poate cineva sã dobândeascã rãbdare?
Smerindu-se. Mai tot timpul suntem nerãbdãtori pentru cã suntem
mândri. Dumnezeu încearcã sã ne învete smerenia mai mult decât orice altceva.
Cum putem sã ne întãrim credinta în faptul cã Dumnezeu poartã de grijã tuturor?
Mai întâi, nu trebuie sã ne încredem în noi însine. Si trebuie sã avem rãbdare atunci când vin ispitele. Dupã aceasta, trebuie sã lãsãm harul sã lucreze.
Ce vreti sã spuneti prin: „Trebuie sã lãsãm harul sã lucreze”?
Când întelegem cã Dumnezeu este lângã noi. Dar pentru asta trebuie sã avem constiinta neputintelor noastre.
Cum ar trebui sã ne rugãm?
Cu perseverentã. E foarte important. Cu ajutorul rugãciunii, harul primit la Botez poate creste.
Sfintii Pãrinti spun cã atunci când ne rugãm ar trebui sã stãm „în prezenta lui Dumnezeu”.
Cum putem cultiva aceasta?
Rugându-ne din tot sufletul si si cu multã atentie.
Ce se întâmplã dacã cineva este înconjurat de multe griji care
îngreuneazã aducerea-aminte de Dumnezeu?
Dacã ai smerenie si iubire, esti în rugãciune. Este posibil sã te rogi în situatii dificile. Au existat sfinti aflati în ascultãri dificile si s-au rugat, ca Sfântul Calist, patriarhul Constantinopolului. Dar aceasta este o stare foarte avansatã. Pentru noi ascultarea cu dragoste este lucrarea noastrã permanentã. Ascultarea duce la
smerenie, iar smerenia duce la rugãciune.

Parintele Dionisie de la Colciu

CategoriiFără categorie
0 Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.