H

Harisma cunoașterii

Harisma cunoașterii întâlnită la unii duhovnici este un dar al Duhului Sfânt de care nu putem dispune la cerere sau contra cost.
Este darul lui Dumnezeu pentru sufletele curate care caută cu sinceritate și fără ascunzișuri calea către mântuire.

De multe ori credincioșii evlavioși și sinceri nici nu trebuie să adreseze duhovnicului o anumită întrebare, că Duhul Sfânt îi dă părintelui a vorbi exact despre respectiva problemă și posibila ei soluționare.

Mai mult, un părinte cu harisma cunoașterii și duhul smereniei, fiind luminat de Dumnezeu nici nu își dă seama că a spus un lucru minunat și este păzit astfel de căderea în păcatul mândriei.

Doar credinciosul, cunoscându-și gândurile și problemele poate da mărturie despre faptul că acel cuvânt a fost cu putere multă. Este cazul multor preoți care mărturisesc că la Taina Spovedaniei sunt surprinși ei înșiși de unele dintre sfaturile pe care le dau sub insuflarea Duhului Sfânt, fără a le fi gândit până atunci, ori înțeles pe deplin. “Cine are cu adevărat aceste daruri, și le are de la Dumne­zeu, nu le strigă pe ulițe, nu se laudă cu ele, nu și le arogă, nu se folosește de ele ca de o firmă de reclamă, ci se ascunde, se smerește, face uz de ele în public numai la mare nevoie, nu­mai în cazuri excepționale, rămânând permanent supus Bisericii în dogmă și disciplină și, mai degrabă, se teme de aceste daruri, decât se mândrește cu ele.
De aceea, în sufletele pe care le păstorește sau cu care vine în atingere în vreun fel, el va refuza orice considerație specială pentru sine.

El se va fa­ce vas prin care lucrează Hristos.”

Cuviosul Paisie Aghioritul

0 Shares