Veghează cu mare frică, fiindcă printre patimi şi cursele vrăjmaşului trăieşti în fiecare clipă, de patimi eşti încercat şi peste tot sunt întinse cursele celui rău.

Precum aerul pătrunde peste tot, aşa şi pământul este plin de curse şi patimi. Abţinerea sau cumpătarea este o virtute înălţătoare, este mama tuturor virtuţilor.
Să ne abţinem de la îmbuibarea pântecului, căci abţinerea ucide tot păcatul şi patimile trupeşti.
Iar virtutea cumpătării este începutul vieţii duhovniceşti şi protectoarea bunurilor cereşti, îmbuibarea duce la îngreunare, apoi la moleşeală, lene şi somn, iar lenea şi somnul sunt intrarea liberă a patimilor. De aceea trebuie să ne întărească Domnul Dumnezeu, ca să ne vedem, fraţilor, în împărăţia cerurilor. Din cauza lenei are loc relaxarea şi epuizarea simţurilor de judecată, aducându-ne îngreunare, aţipire, apoi somn, astfel încât lenea din trup permite tuturor gândurilor rele să intre în suflet şi din cauza acestor gânduri are loc sărăcirea faptelor bune şi rodnice. Prin rugăciune ne curăţim, ne luminăm şi ne întărim.”

Sfaturile încercatului stareţ Dorotei .Patericul  Sarovului

0 Shares