Pentru omul trupesc, moartea este cumplită: „Moartea păcătoşilor este cumplită” – spune Psalmistul (Psalmi 33, 20), iar pentru cel duhovnicesc este paşnică.

Cel trupesc, murind vremelnic, moare şi veşnic: „Căci dorinţa cărnii este moarte” – spune Apostolul. Dar cel duhovnicesc prin această moarte ajunge la viaţa veşnică, pentru că „dorinţa Duhului este viaţă şi pace” – spune acelaşi Apostol.
Ajutoarele întru nevoinţă împotriva legii trupeşti sau împotriva trupului sunt următoarele:
Cel dintâi este harul lui Dumnezeu fără de care nu putem face binele. „Fără Mine nu puteţi face nimic” – le-a spus Hristos Apostolilor. Harul lui Dumnezeu se cere prin rugăciune fierbinte, deasă şi smerită. „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide” – spune Hristos (Matei 7, 7).
Al doilea este să ne sârguim a sta împotriva răutăţii fireşti şi a ne sili spre bine, căci „Împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea” -spune Hristos (Matei 11, 12).
Al treilea este buna educaţie primită în copilărie. Căci de educaţie depinde toată viaţa.
Al patrulea este să cugetăm că pentru încălcarea legii lui Dumnezeu ni se trimite şi o pedeapsă vremelnică.
Al cincilea este să cugetăm şi să ştim bine că pentru cel ce doreşte şi se sârguieşte nimic nu este greu, căci Dumnezeu cel atotputernic îi ajută pe cei ce doresc şi se sârguiesc.
Al şaselea este fie să luptăm împotriva păcatului şi să avem parte cu Hristos şi aici şi în veacul viitor în Împărăţia Lui, fie să ne supunem păcatului şi să fim osândiţi cu diavolul în vecii vecilor: una din două va fi neapărat. (Iar despre aceasta mai poţi vedea în cugetările despre păcat).

Sf.Tihon de Zadonsk-Lupa intre carne si duh

CategoriiMoarte Suflet
0 Shares