T

Toţi – ca o lumînare aprinsă pentru Domnul.

„Scumpii mei copii, vreau să vă rog pe voi,  să staţi într-un lanţ de rugăciune – rugăciune pentru strada voastră, rugăciune pentru orașul, satul vostru, pentru patria voastră, rugăciune pentru întregul popor.
 Ridicaţi- vă la rugăciune toţi, toţi ortodocsii.

Domnul nu va da ispite mai presus de puteri și rugăciunea pe care El vrea să o audă, noi o cunoaștem toţi.

„Doamne Iisuse Hrustoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoșii”, – începem să o zicem în fiecare zi la ora 6, 9, 12 ziua, la 15, 18, 21 seara, și, care poate, – la 12 noaptea.
La fiecare trei ceasuri –după numărul anilor de viaţă pămîntească a Domnului nostru Iisus Hristos – de 33 de ori să ne rugăm
Domnului, pentru a ţine minte și a ști,pentru ce a venit Domnul pe pămînt.
A venit timpul lucrului – timpul rugăciunii.
Rugăciunea pentru cei treji, pentru cei care vor mîntuire, pentru cei cărora le sînt scumpi părinţii, fraţii, surorile, copii și nepoţii, pentru acei cărora Dumnezeu le este Tată, iar Biserica- Mamă. Toţi care se consideră credincioși, – toţi într-o singură rugăciune.
Toţi – ca o lumînare aprinsă pentru Domnul.
Să știţi că de la așa fel de rugăciune arde satana. Ard lucrurile lui. Ard dracii și vrăjile lor.

Înainte de rugăciunea pe metanii, pe toţii fiii lui Dumnezeu, care Îl iubesc pe Dumnezeu, vă rog să citiţi această rugăciune: ”Doamne, Dumnezeul inimii mele, umple-mi inima mea cu dragostea Ta dumnezeiască și din Duhul Tău cel Sfînt dă-mi mie”.

Și Dumnezeu va da fiecăruia care va cere mila Sa și acoperemîntul.

Rugăciunea către Domnul îl alungă pe satana, arde și gîndurile lui viclene.

Deschideţi ochii, uitaţi-vă, ascultaţi și luaţi aminte. Nu îngăduie Domnul pentru puţin timp, pentru foarte puţin timp, nu îngăduie să se pornească începutul (n.n. durerilor). Domnul îi așteaptă pe cei care au mai rămas, îi așteaptă, ţinînd mîna Lui, mîna, care este gata să apese pe butonul roșu.
Dumnezeu îi așteaptă pe ultimii, care vor crede în El’’.

Spicuiri din predicile Părintelui Elpidie, ieromonah grec

0 Shares