LUMINA LINA2 min read

Dacă este cineva creştin bun şi iubitor de Dumnezeu, să se îndulcească de acest praznic bun şi luminat.
De este cineva slugă înţeleaptă, să intre întru bucuria Domnului său.
De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum dinarul.
Dacă a lucrat cineva din ceasul dintâi, să-şi ia acum plată dreaptă; de a venit cineva după ceasul al treilea, mulţumind să prăznuiască; de a ajuns cineva numai după ceasul al şaselea, de nimic să nu se îndoiască, pentru că de nimic nu se va păgubi; de a lipsit cineva până la ceasul al nouălea, să se
apropie, de nimic îndoindu-se: de a ajuns cineva numai în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă că a zăbovit.

Că milostiv fiind Stăpânul, primeşte pe cel din urmă ca pe cel dintâi; odihneşte pe cel din al  unsprezecelea ceas ca şi pe cel ce a lucrat din ceasul întâi; pe cel de pe urmă îl miluieşte şi pe cel dintâi îl mângâie; aceluia plăteşte şi acestuia dăruieşte; faptele le primeşte, voinţa o cuprinde;
El cinsteşte osteneala, laudă buna odihnă. Pentru aceasta, intraţi toţi în bucuria Domnului vostru: şi cei dintâi, ca şi cei din urmă luaţi plată; bogaţii şi săracii împreună dănţuiţi; cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi cinstiţi ziua; cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit veseliţi-vă astăzi…
Masa este plină, ospătaţi-vă toţi! Viţelul este gras, nimeni să nu iasă flămând.
Toţi să vă îndulciţi de ospăţul credinţei; toţi să luaţi bogăţia bunătăţii!
Nimeni să nu plângă pentru sărăcie, că s-a arătat împărăţia tuturor.
Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că iertarea a strălucit din mormânt.
Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a slobozit pe noi moartea Mântuitorului. Stinsu-o-a pe ea Cel ce a fost ţintuit de ea. Prădat-a iadul Cel ce S-a pogorât la iad. Amărâtu-l-a pe el Cel care l-a facut să guste din Trupul Său.
Şi aceasta mai înainte cunoscând, Isaia a strigat: „Iadul s-a tânguit, întâmpinându-Te pe Tine jos”. Iadul
s-a tânguit pentru că a fost batjocorit; batjocoritu-s-a că s-a surpat; batjocoritu- s-a că a fost înlănţuit.
Luat-a un trup şi s-a vazut în faţa lui Dumnezeu; luat-a pământ şi s-a întâlnit cu cerul; luat-a ceea ce este văzut şi a căzut în ceea ce este nevăzut.
Unde-ţi este, moarte, boldul? Undeţi este, iadule, biruinţa? Sculatu-S-a Hristos şi tu ai fost biruit.
Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii.
Înviat-a Hristos şi viaţa saltă de bucurie.
Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă.
Că Hristos înviind din morţi S-a făcut începutul Învierii celor adormiţi.
Aceluia este slava şi cinstea în vecii vecilor. Amin.
Sf. Ioan GURĂ DE AUR

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

comments