Dacă este cineva creştin bun şi iubitor de Dumnezeu, să se îndulcească de acest praznic bun şi luminat.
De este cineva slugă înţeleaptă, să intre întru bucuria Domnului său.
De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum dinarul.
Dacă a lucrat cineva din ceasul dintâi, să-şi ia acum plată dreaptă; de a venit cineva după ceasul al treilea, mulţumind să prăznuiască; de a ajuns cineva numai după ceasul al şaselea, de nimic să nu se îndoiască, pentru că de nimic nu se va păgubi; de a lipsit cineva până la ceasul al nouălea, să se
apropie, de nimic îndoindu-se: de a ajuns cineva numai în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă că a zăbovit.

Că milostiv fiind Stăpânul, primeşte pe cel din urmă ca pe cel dintâi; odihneşte pe cel din al  unsprezecelea ceas ca şi pe cel ce a lucrat din ceasul întâi; pe cel de pe urmă îl miluieşte şi pe cel dintâi îl mângâie; aceluia plăteşte şi acestuia dăruieşte; faptele le primeşte, voinţa o cuprinde;
El cinsteşte osteneala, laudă buna odihnă. Pentru aceasta, intraţi toţi în bucuria Domnului vostru: şi cei dintâi, ca şi cei din urmă luaţi plată; bogaţii şi săracii împreună dănţuiţi; cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi cinstiţi ziua; cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit veseliţi-vă astăzi…
Masa este plină, ospătaţi-vă toţi! Viţelul este gras, nimeni să nu iasă flămând.
Toţi să vă îndulciţi de ospăţul credinţei; toţi să luaţi bogăţia bunătăţii!
Nimeni să nu plângă pentru sărăcie, că s-a arătat împărăţia tuturor.
Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că iertarea a strălucit din mormânt.
Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a slobozit pe noi moartea Mântuitorului. Stinsu-o-a pe ea Cel ce a fost ţintuit de ea. Prădat-a iadul Cel ce S-a pogorât la iad. Amărâtu-l-a pe el Cel care l-a facut să guste din Trupul Său.
Şi aceasta mai înainte cunoscând, Isaia a strigat: „Iadul s-a tânguit, întâmpinându-Te pe Tine jos”. Iadul
s-a tânguit pentru că a fost batjocorit; batjocoritu-s-a că s-a surpat; batjocoritu- s-a că a fost înlănţuit.
Luat-a un trup şi s-a vazut în faţa lui Dumnezeu; luat-a pământ şi s-a întâlnit cu cerul; luat-a ceea ce este văzut şi a căzut în ceea ce este nevăzut.
Unde-ţi este, moarte, boldul? Undeţi este, iadule, biruinţa? Sculatu-S-a Hristos şi tu ai fost biruit.
Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii.
Înviat-a Hristos şi viaţa saltă de bucurie.
Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă.
Că Hristos înviind din morţi S-a făcut începutul Învierii celor adormiţi.
Aceluia este slava şi cinstea în vecii vecilor. Amin.
Sf. Ioan GURĂ DE AUR

0 Shares