R

Rugaciune cu ereticii?!

De ce Dumnezeu nu primește rugăciunea cu ereticii?
Mulţi spun, fraţii mei, că avem același Dumnezeu. Așa și este! Însă dacă nu toţi Îl
cinstim pe Dumnezeu cum se cuvine, ne lepădăm de El. Cum se cinstește Dumnezeu?

  În primul rând să-L acceptăm așa cum ni S-a revelat. Dumnezeu este o Singură Fiinţăși este Întreit în Persoane: Tatăl nenăscut și nepurces, Fiul născut din veșnicie din Tatăl și întrupat de la Duhul Sfânt și Fecioara Maria spre mântuirea noastră și Duhul Sfânt ce de la Tatăl purcede (Ioan 15,26).

    La acestea nu trebuie să scoatem și să adăugăm nimic.

Toate canoanele ortodoxe au temei biblic, spre deosebire de inovaţiile catolicilor, ale protestanților sau ale musulmanilor
Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului și toţi sfinţii, cu adevărat au trăit pe pământ. Sfinţii au dobândit har de la Duhul Sfânt și printr-o viaţă plăcută lui Dumnezeu, printr-o conlucrare cu El, s-au mântuitși s-au sfinţit.
     Oare, Bunul Dumnezeu, e doar un Arhitect și nu mai lucrează nimic în lume? De ce necinstiţi pe cei ce Dumnezeu i-a cinstit, lăsându-le lor trupurile neputrezite, izvorâtoare de mir și făcătoare de minuni?
     Oare nu știţi că tot pentru mântuirea noastră a făcut Bunul Dumnezeu aceasta?
Nu știţi că cinstindu-i pe sfinţi Îl cinstim pe Cel ce i-a sfinţit, adică pe Bunul Dumnezeu?
    Despre ceilalţi oameni, care încă se închină la zei: yoghinii, buddhiștii, hindușii și alţii, ce să vă mai spun?Faptul că nu-L cinstesc pe Adevăratul Dumnezeu, ci se închină diavolului, ca și „creștinii” catolici protestanţi
și musulmanii, cred eu că spune tot!
    Atunci, iubiţii mei fraţi, cum să ne rugăm  împreună cu aceștia ce-L hulesc pe  Adevăratul Dumnezeu și se închină tatălui lor, diavolul? 
     Spune Sfântul Apostol Pavel (II Corinteni 6, 14-15) : „…ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau
ce împărtășire are lumina cu întunericul? Și ce învoire este între Hristos și Veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios?”.
        Și iarăși: „au ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu și idoli? Căci noi suntem templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că: “Voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu” ( II Corinteni 6, 16) .
     De aceea ne și sfătuiește: „ “Ieșiţi din mijlocul lor și vă osebiţi, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeţi și Eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată, și veţi fi Mie fii și fiice”, zice Domnul Atotţiitorul” ( II Corinteni 6, 17-18).
       Iată, iubiţii mei fraţi, de ce Dumnezeu nu numai că nu primește rugăciunea în comun cu unii ca aceștia, ci Își întoarce faţa Sa de la ei și îi dezbracă de har. Să ne ferească Dumnezeu de aceasta!

Preluat și adaptat de pe Apologeticum.ro

CategoriiFără categorie
0 Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.