B

Bucură-te, ceea ce ești plină de har

Iubitorul de oameni și Milostivul Dumnezeu, Care pururea poartã de grijã neamului omenesc, întocmai ca un Părinte plin de dragoste, văzând făptura mâinilor Lui înrobită și chinuită de diavol și împinsă către patimile cele pline de ocară și supusă închinării la idoli, a găsit cu cale să trimită pe Fiul Său cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască neamul omenesc din mâinile diavolului

Și, pentru că a voit ca acest lucru să rămână ascuns nu numai de diavol, ci chiar și de puterile cele cerești, a încredinţat taina aceasta unuia singur dintre arhangheli, preamăritului Gavriil.

Deci arhanghelul venind în cetatea Nazaret, i-a grăit ei: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine! Iar aceea a răspuns: Cum va fi mie aceasta? și el a zis: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui preaînalt te va umbri. Iar Fecioara a grăit: Iată, roaba Domnului, fi e mie după cuvântul tău. Și îndată cu cuvântul arhanghelului și al ei, a zămislit în preacuratul său pântece pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, mai presus de fire, Care este Înţelepciunea și Puterea cea ipostatnică a Lui, cu umbrirea și cu venirea asupra ei a Duhului Sfânt.

De atunci s-au săvârșit, prin rânduiala lui Dumnezeu, tainele Cuvântului lui Dumnezeu, pentru mântuirea și izbăvirea noastră. Căruia se cuvine slava și stăpânirea în veci. Amin.

CategoriiBuna Vestire
0 Shares