&

„Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu”.

Despre îngustimea minții pentru care uciderea este mai la îndemână decât dragostea de Dumnezeu – „Dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi” (Ioan 8: 37).

De ce nu încăpea cuvântul Mântuitorului între bătrânii lui Israel? Pentru că ei erau atât de plini de răutate încât nu se afla loc în ei pentru sămânţă cea dumnezeiască, pentru vestea bună cea dumnezeiască.
Toată roadă sufletului lor era din sămânţa lui Satan, Antihristul. De aceea căutau să-L ucidă pe Hristos.

Prin dumnezeiescul psalmist, grăieşte Domnul: „Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu”. (Ps. 45: 10). Prin urmare, este necesar să ne oprim de la tot ceea ce este contra lui Dumnezeu, de la tot ceea ce împiedică lumina cunoştinţei de Dumnezeu să ne lumineze şi să se sălăşluiască întru noi. Când omul se goleşte de aceste răutăţi şi se opreşte de la ele, atunci şi numai atunci poate el să înţeleagă că Dumnezeu este Dumnezeu. Câtă vreme sufletul omului este plin de gânduri necurate, de simţiri necurate şi de dorinţe necurate, care sunt toate împotriva lui Dumnezeu, este cu neputinţă ca el să asculte sau să primească cuvântul lui Dumnezeu.

Oricine nu are pe Dumnezeu sălăşluindu-Se în el, acela va şi lupta să dezrădăcineze pe Dumnezeu din sufletele celor care Îl au pe El.

„Căutaţi să Mă omorâţi”. De ce? Pentru că nici măcar un singur cuvânt al lui Dumnezeu nu-şi putuse afla loc sau adăpost în inimile lor satanizate. Neavând nimic în comun cu Hristos Stăpânul, bătrânii lui Israel, încă de la început, nu au putut avea nici un fel de prietenie cu El.

O, Stăpâne Doamne, Binecuvântate Mântuitorule, ajută-ne nouă să ne oprim din păcatele noastre şi să cunoaştem că Tu eşti Dumnezeu, ca Cuvântul Tău să intre şi în noi şi să ne fie spre luminare, întărire şi înviere. Căci a Ta este slava şi mulţumirea în veci, Amin!

Sf.Nicolae Velimirovici

CategoriiFără categorie
0 Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.