S

SINAXAR-2 ianuarie

În această lună, în ziua a doua, pomenirea celui între sfinți părintele

nostru Silvestru, papă al Romei.
Sfântul Silvestru s-a născut în Roma cea veche si a fost crescut de mic în credința creștină, învățând carte si purtări bune de la preotul Cvirin. Ajungând în vârstă si-a arătat dragostea către Dumnezeu si către aproapele prin ajutorarea si apărarea celor prigoniți pentru credință. Pentru faptele lui alese si pentru viața lui îmbunătățită, după moartea lui Miltiade, a fost hirotonit episcop al Romei vechi, cu învoirea tuturor. Păstoria lui s-a arătat pilduitoare: a dat rânduieli bune Bisericii si preoților si a apărat Dumnezeirea Mântuitorului împotriva hulitorilor, dovedindu-le din Scriptură că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat si om adevărat, născut din Fecioară, cum au grăit proorocii. La adânci bătrâneți episcopul Silvestru a trecut la Domnul, în anul 335.
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Taghen.
Acesta a fost episcop în cetatea Parium din Helespont. Silit fiind de tribunul Zilichintie
să intre în oaste, s-a împotrivit. Pentru aceasta a fost legat de patru stâlpi si bătut cu
toiege. Apoi din porunca lui Liciniu a fost înecat în mare, după ce întorsese la Hristos
pe unii corăbieri si ostasi. Crestinii i-au scos trupul din apă si l-au îngropat la poarta
cetății. Moastele lui au săvârsit vindecări si minuni.
Tot în această zi, pomenirea sfinților Teopempt si Teodota, maica
sfinților celor fără de arginti, care în pace s-au săvârsit.
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Marcu cel surd, care în pace s-a
săvârsit.
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Vasile din Ancira.
Acest sfânt mucenic Vasile, din cetatea Ancirei, a pătimit pe vremea nelegiuitului
împărat Iulian între anii 361-363. Pentru credința lui creștină a fost prins si dus

înaintea dregătorului Tarnilie, în fața căruia a mărturisit cu multă îndrăzneală pe
Hristos. De aceea a fost legat si bătut fără milă; apoi adus la Constantinopol unde
iarăsi a fost bătut atât de tare că i-au iesit mâinile si umerii din încheieturi. După aceea
i s-au tăiat curele din pielea lui si a fost străpuns cu fiare înrosite. Răbdând vitejeste
aceste chinuri, a primit ajutorul lui Dumnezeu; căci fiind aruncat într-un cuptor încins a
fost păzit nevătămat, pentru credința sa. După aceea a fost dus în Cezareea, si osândit
de dregătorul de acolo să se lupte în circ cu fiarele. Dar, sfântul rugându-se, a fost
lovit de o leoaică si asa si-a dat duhul, primind cununa muceniciei. Sfintele lui moaste
au fost păstrate cu grijă de rude si de prieteni, înfăsurate în giulgiu, cu miresme, si
îngropate în loc însemnat, unde mai târziu au zidit biserică în numele acelui sfânt.
Tot în această zi, pomenirea sfântului Serghie, care s-a săvârsit, fiind
tăiat cu sabia.
Tot în această zi, pomenirea sfântului Teopist, care s-a săvârsit, fiind
lovit cu pietre.
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Cosma,
arhiepiscopul Constantinopolului, făcătorul de minuni, îngropat în
Sfânta Mănăstire Hora.
Tot în această zi, pomenirea noului mucenic Zorz (George sau
Gheorghe) Ghiurghiul din Mitilina, care mărturisind pe Hristos a fost
sugrumat în anul 1770.
Sf. George (Zorz) era din Georgia si a fost vândut ca sclav când era copil. Stăpânul
său, un musulman din insula greacă Mitilene, l-a obligat să se convertească la
Islamism, numindu-l Sali. După moartea stăpânului său, George a rămas pe insulă si
si-a deschis un magazin mic.
În 1770, când a împlinit 70 de ani, s-a înfățisat autorităților spunându-le că este
crestin ortodox. Kadi a crezut că acesta si-a pierdut mințile, stiind foarte bine că dacă
ar declara asa ceva, ar fi condamnat la moarte.
În ziua următoare, George a fost interogat din nou si apoi bătut. El a îndurat chinurile
în tăcere dar nu si-a părăsit credința. După alte si alte torturi, sfântul martir a fost
spânzurat în 2 ianuarie 1770, primind cununa de biruință de la Mântuitorul Hristos.
Tot în această zi, pomenirea sfântului Părintelui nostru Serafim din

Sarov.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe

noi. Amin.

CategoriiFără categorie
0 Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.