C

Cum să treci o zi fără păcat, deci cu sfinţenie?

 Iată problema noastră  cotidiană! Cum să transformăm toată fiinţa  noastră, gândurile, sentimentele, chiar şi  reacţiile fizice, pentru a nu mai păcătui  în această viaţă, faţă de Tatăl ceresc, de  Hristos, de Sfântul Duh, faţă de persoana fratelui nostru şi faţă de orice lucru?

Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta fără  de păcat să ne păzim! Am repetat adesea  această rugăciune a Bisericii. Viaţa fără  de păcat pe pământ ne deschide porţile  cerurilor. Nu bogăţia intelectuală e aceea  care mântuieşte persoana.

 Numai viaţa  fără de păcat ne pregăteşte pentru viaţa  cu Dumnezeu în veacul ce va să vină.

Harul Sfântului Duh ne învaţă realităţile veşnice,  în măsura în care noi trăim după aceste  porunci: Iubeşte-L pe Dumnezeu, Creatorul  tău, din toată inima ta şi iubeşte-l pe aproapele  tău ca pe tine însuţi.

 Păziţi totdeauna aceste  porunci! Rămâneţi în rugăciune, rămâneţi  în lucrare, petreceţi o zi fără păcat! Restul  îl va adăuga Dumnezeu Însuşi.

Părintele Sofronie Saharov

1896–1993

CategoriiFără categorie
0 Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.