S

Să primim Sărbătoarea Nașterii Domnului în sufletele noastre

Un creștin adevărat învață să privească dincolo de strălucirea artificiilor și de fastul vitrinelor împodobite, care sunt atât de efemere!
Însăși scena Nașterii contrastează cu orice lux și bogăție: Ieslea cea sărăcăcioasă a fost a Domnului casă.
 Acea iesle a adăpostit în interiorul ei ceva mai mare decât întreaga noastră lume.
La Crăciun, o lume nouă s-a coborât odată cu Iisus într-un umil adăpost, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică!
Să ne reamintim că nu valoarea materială, laicizată, a Crăciunului este cea care contează, ci cea spirituală.
 Haideți să facem cu toții un efort pentru ca, în timpul care a rămas până la Marele Praznic, să intensifiăm activitatea spirituală: să înmulțim rugăciunea, postul, milostenia și faptele bune, să se spovedim și împărtășim.
 Domnul ne cere puțină nevoință, ca prin nevoință să ajungem la bucurie.
 Pe toți cei care mai au încă părinți pe pământ, nu în gând îi îndemn să îi cerceteze și să îi bucure în aceste zile, în care nimeni nu dorește să fie singur.
 Este momentul să le fim recunoscători celor care, cu trudă și nesomn, au muncit să le fie copilul cu o treaptă mai domn.
Fie că vă împodobiți casele sau nu, vă doresc să vă înnoiți sufletele, dobândind simțăminte mai reale decât lumea în care suntem călători pentru o vreme.
 Craciunul începe cu adevărat în inimile noastre!
Hristos S-a născut cu trupul numai o dată, la Betleem, dar duhovnicește Se naște permanent în inimile noastre, prin Biserică, prin rugăciune, prin Sfânta Liturghie și prin Sfintele Taine.
Căci peștera din Betleem s-a transformat în nenumărate biserici creștine, răspândite astăzi în toată lumea.
 Ieslea în care a șezut Hristos este înlocuită astăzi cu Sfintele Altare, în care se săvârșeste Sfânta Liturghie.
Să-I facem Pruncului Iisus loc să se nască în inimile noastre, cu harul și puterea Lui! La ce ne-ar folosi oare dacă S-ar naște de o mie de ori în Betleem, dar n-ar avea unde să-Și plece capul în inimile pe care Le-a zidit pentru El?

CategoriiFără categorie
0 Shares