Rugăciune scurtă către Maica Domnului a Sfântului Serafim de Sarov

Atotmilostivă, Împărăteasa mea, Preasfantă Doamnă, Fecioară Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, Marie, Maica lui Dumnezeu, singura şi neindoielnica mea nădejde. Nu te scârbi de mine. Nu mă depărta, nu mă părăsi. Apără-mă, mijloceşte, auzi-mă, vezi-mă… Stăpână ajută-mă, iartă-mă, iartă-mă… Preacurată.

Sunt putred mucegai înaintea Ta Maicuta

Mi-am coborât sufletul în iad pentru că pământul din mine nu a ştiut să asculte de Tine. Greşesc în tot locul şi la tot pasul, judec, mă mândresc în sinea mea, îmi doresc ce e mai bun material. Am uitat de sufletul meu, Maicuţă şi acum zac în patul meu plin de păcate şi încerc să mă ridic să fiu un om nou, să mă laşi să

 te iubesc şi să am parte de mila Ta spre iertarea mea.
Mă simt neputincios şi şters, speriat de dreapta Ta judecată, mă simt pierdut în lumea asta şi nu găsesc altă scăpare decât la Tine. Mi-e teamă că nu sunt tare în credinţă, mi-e ruşine că nu ştiu să mă rog cu sufletul Ţie. Mă simt scârbit de toate gândurile mele, mi-e urât de mirosul ucigaş ce zace în păcatele mele. Am întristat fiinţa Ta, Doamne şi acum strig din rărunchii inimii mele:
Nu mă lăsa Maicuţa mea şi Mântuitorul meu, niciodată!Am greşit şi simt că nu mai am scăpare,iartă-mă Bunule pentru toate păcatele mele, iartă-mă că nu ştiu să iubesc şi să tac, să fiu smerit.

Nu mai plânge Maica mea, pentru că eu nu merit izvorul tămăduitor ce se naşte în ochii Tăi. Te rog, Maica mea, nu mai plânge pentru sufletul meu amorţit, că îmi este ruşine de mine…..Poate dacă nu erau lacrimile Tale, şi blândeţea cu cate te rogi Mântuitorului, eu eram demn de focul cel viu pentru mintea mea spurcată.
Mie frică de mine însumi, pentru că firea mea e tot un mucegai şi nu merit toate câte am. Nu ştiu să apreciez, nu ştiu să-mi cinstesc părinţii şi iubirea lor pentru mine. Pentru ce mă chinuiesc vrăjmaşii mei?Apără-mă Maicuţă cu Preasfânt Acoperământul Tău, şi dă-mi liniştea de care am nevoie. Nu mă lăsa, ajută-mă să mă ridic, pune în graiul duhovnicului meu toată învăţătura cea bună. Dă-mi o haină albă ca s-o port cu cinste, ochi deşchişi ca să văd Binele, dă-mi tăcere ca să nu am răspuns în faţa vrăjmaşlor care mă chinuiesc şi vor să mă ispitească. Dă-mi mie bucuria de a iubi din nou, dă-mi mie minte trează ca să mă rog neîncetat. Te rog, să mă îmbrăţişezi pe mine, marele păcătos, pentru că sufletul meu e însetat de iertare, de iubire, te rog să mă laşi să plâng la picioarele Tale, Doamne că mult am greşit. Te rog să primeşti rugăciunile noastre şi să fii alături de noi mereu. Îmbrăţisează-mă Maica mea că sunt singur, neputincos şi păcătos.

AMIN

Rugăciune către Maica Domnului, din pravila Sfântului Serafim de Sarov

Preasfântă de Dumnezeu Născătoare Fecioară, acoperă-mă şi mă păzeşte pe mine, robul tău, de toată răutatea sufletului şi a trupului şi de tot vrăjmaşul cel nevăzut şi văzut.

« Bucură-Te, Ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. »

Bucură-te şi te veseleşte, Născătoare de Dumnezeu Fecioară şi te roagă pentru robul Tău. Doamnă şi Stăpână a îngerilor şi Maică a creştinilor, ajută-mi mie robului tău. O, Marie, cu totul fără de prihană, bucură-te, Mireasă nenuntită. Bucură-te, bucuria celor necăjiţi şi mângâierea celor scârbiţi! Bucură-te, hrana celor flămânzi şi limanul celor înviforaţi! Bucură-te, Cea mai sfântă decât sfinţii şi decât toată zidirea mai cinstită! Bucură-te, sfinţenia Tatălui, lăcaşul Fiului şi umbrirea Duhului Sfânt! Bucură-te, palatul de lumină al lui Hristos Dumnezeului nostru, Împăratul tuturor! Bucură-te, lauda creştinilor şi ajutătoarea cea gata a celor ce te cheamă pre tine!

Preasfânta Stăpâna mea, păzeşte-mă sub acoperământul tău, căci în preacuratele tale mâini îmi pun duhul meu. Fii ajutătoare şi acoperământ sufletului meu în ziua cea înfricoşătoare a judecăţii şi roagă-te pentru mine, nevrednicul, să intru curat şi limpezit în rai. Să nu mă lepezi, Doamna mea, pe mine, robul tău, ci ajută-mi mie şi dă-mi împlinirea cererii. Izbăveşte-mă de toată primejdia, bântuiala, nevoia şi neputinţa şi dăruieşte-mi pocăinţă mai înainte de sfârşit. Ca prin mijlocirea şi ajutorul tău, mântuindu-mă în viaţa aceasta de acum de tot vrăjmaşul văzut şi nevăzut, umblând cu plăcere de Dumnezeu în voia iubitului tău Fiu şi Dumnezeului nostru, iar la ziua cea înfricoşătoare a judecăţii izbăvindu-mă de veşnică şi grozavă muncă, să mă închin, să mulţumesc şi să slăvesc întru tot sfânt numele tău în vecii vecilor. Amin !

Bucură-Te, Cea  plină de har !

Bucură-Te, Ceea ce eşti preafericită !

Bucură-Te, Cea preabinecuvântată !

Domnul este cu Tine !

RUGACIUNE LA ICOANA MAICII DOMNULUI „INDRUMATOAREA”

Ceea ce eşti Izvor a toată înţelepciunea îndrumă paşii noştri pe cărarea mântuirii, Stăpână, căci numai tu ai purtat în pântecele tău şi ai născut pe Cel Ce a luat firea neputincioasă a lui Adam ca s-o înnoiască şi să o aşeze pe scaunul slavei cereşti. În braţele tale ai purtat cu cuviinţă dumnezeiască pe Soarele dreptăţii, Cel Ce cu razele iubirii Sale de oameni luminează inimile celor ce se nevoiesc pe calea dobândirii virtuţilor. Pe Acesta roagă-L, Fericită, să ne dăruiască îndurările Sale, iertând nedreptăţile noastre şi aşezându-ne la limanul vieţuirii curate.

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Floarea neveștejită”

O, Preasfântă şi Preanevinovată Maică Fecioară, nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor! Apără-ne pe toţi cei ce în necazuri alergăm la Tine, auzi suspinurile noastre, pleacă urechea Ta la rugăciunea noastră. Stăpână şi Maica Dumnezeului nostru, nu trece cu vederea pe cei care cer ajutorul Tău şi nu ne lepăda pe noi, păcătoşii, înţelepţeşte-ne şi ne învaţă, nu te depărta de la noi, robii Tăi, pentru cârtirea noastră. Fii nouă Maică şi Ocrotitoare, ne predăm milostivului Tău Acoperământ. Îndreaptează-ne la o viaţă lină şi fără de gâlceavă, ca să ne plângem păcatele noastre. O, Maică Marie, Preabuna şi Grabnica noastră Apărătoare, acoperă-ne cu mijlocirea Ta. Apără-ne de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, îmblânzeşte inimile oamenilor răi care se ridică împotriva noastră.

O, Maica Domnului şi Ziditorului nostru! Tu, Ceea ce eşti rădăcina fecioriei şi neveştejita floare a nevinovăţiei şi curăţeniei, trimite-ne ajutor nouă, celor neputincioşi şi învăluiţi în patimi trupeşti şi rătăciri ale inimii. Luminează ochii noştri sufleteşti, ca să vedem calea adevărului lui Dumnezeu. Întăreşte cu harul Fiului Tău, voinţa noastră neputincioasă spre împlinirea poruncilor, ca, fiind izbăviţi de orice necaz şi năpastă cu preaminunata Ta apărare, să fim îndreptăţiţi la straşnica judecată a Fiului Tău, Căruia Îi înălţăm slavă, cinste şi închinăciune acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Maica Domnului miluieste-ma !

„Toate simturile si madularele imi sunt ranite de patimi si zac in nelucrare. Arata-mi mie, Fecioara, nu calea cea plina de amagiri a simturilor si cugetelor amestecate ale lumii, ci calea rugaciunii si inchinarii neincetate catre Hristos, prin care inima se face iarasi altar al prefacerii duhovnicesti.”

Rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, izvorul tamaduirii

(Fericitul Filotei Zervakos)

Preacurata, preanevinovata, preamilostiva, prealaudata, pururea Fecioara Nascatoare de Dumnezeu Marie, izvor al dumnezeiestii tamaduiri, grabnic ascultatoare si eliberatoare, aparatoare nebiruita a cres­tinilor, mijlocitoare statornica catre facatorul, na­dejdea, acoperamantul si ajutorul celor ce alearga la tine, iti cer dumnezeiasca ta intelegere. Nimeni din cei ce au venit la tine nu a iesit afara lepadat, curata Fecioara Nascatoare de Dumnezeu, ci, cerand harul, a primit darul cererilor celor de folos.

Şi noi, pacatosii si nevrednicii robii tai, intrand cu nevrednicie in preacurata ta casa, in aceasta sfanta manastire, alergam catre tine, scaparea noastra, apa­ratoarea noastra, nadejdea, acoperamantul, ajutorul nostru, iar tu, ca Maica noastra duhovniceasca, preaiubitoare si preamilostiva asculti cererile noastre.

In aceste zile viclene, cand, dupa cum profetul David zicea, cel cuvios pe pamant nu mai este si tot omul este mincinos, iar cei ce fac binele au pierit, caci pana la unul cu totii s-au sfarsit; cand a fugit dragostea celor multi, pentru ca s-a inmultit faradele­gea, credinta s-a micsorat si dupa cuvantul de-Dumnezeu-propovaduitorului Pavel, gura lui Hristos, oa­menii au devenit – unii mai mult, iar altii mai putin – iubitori de sine, iubitori de argint, inselatori, trufasi, hulitori, nemultumitori, nestiutori, neinfranati, neiu­bitori de bine, tradatori, iubitori de placere, avand doar chip de evlavie si nu si lucrare a acesteia; deci in aceasta stare de plans a oamenilor din aceasta ge­neratie vicleana si pacatoasa, a gasit prilej potrivit in­cepatorul intunericului, adancul uraciunii, sarpele cel din vechime, stricatul, vicleanul si prearaul diavol ca sa-si arunce toate puterile lui, toate ostile lui, toti slujitorii lui vazuti si nevazuti asupra Bisericii Orto­doxe, asupra preacuratei si nenuntitei mirese a lui Hristos, ca fiarele cele salbatice urland si ca lupii cei salbatici apucand si sfasiind si imprastiind oile.

Iar cei randuiti de Domnul pentru a se ingriji si a pazi oile, cu putine exceptii, s-au facut ajutatori ai stapanului intunericului, ingrijindu-se cum sa predea tur­ma lupilor celor eretici.

Altii, vazandu-i pe lupi apu­cand si sfasiind oile, fiind naimiti, au fugit si au lasat oile, iar corabia bisericii, din cauza vanturilor celor puternice si a valurilor celor furioase, a multelor raz­boaie vazute si nevazute, dinauntru sau dinafara, este in pericol sa se scufunde.

Maica noastra duhovni­ceasca, izvorule al tamaduirilor, noi cei mici, cei pa­catosi, cei nevrednici robi ai tai si fii ai tai duhovnicesti, madularele cuvantatoare ale turmei lui Hristos, ale acestei alese a Lui Biserici Ortodoxe, ca niste bolnavi si neputinciosi, cu frica de a nu fi sfasiati de lupii cei turbati, ca niste oameni cu putina credinta, neputand sa ne impotrivim maniei valurilor salbatice ale ereticilor, scapam cu pocainta si cu lacrimi la aju­torul tau cel nebiruit si la acoperamantul tau cel tare.

Intinde, Stapana, acoperamantul tau cel tare si ocroteste-ne pe noi, fiii tai, sub acoperamantul aripi­lor milostivirii tale si al dragostei tale de maica si pazeste-ne de incornoratii cei nevazuti, care cauta sa ne sfasie pe noi.

Pazeste si manastirea ta si fiii tai de toata erezia cea desarta, de toata ratacirea si de orice alt rau.

Mijloceste catre Fiul tau si Dumnezeul nostru pentru iertarea pacatelor noastre, pentru luminarea sufletelor si a cugetelor noastre, pentru calauzirea pe calea adevarului, pentru intarirea noastra in adevara­ta credinta ortodoxa si pentru predaniile cele aposto­lice si patristice.

Tine-ne pe noi in dragostea cea ade­varata si curata catre aceasta si catre aproapele nos­tru, intareste-ne pe noi in tine, spre marturisirea si spre lupta virtutii si descopera-ne noua voia lui Dum­nezeu cea preabuna, cea desavarsita.

Mijloceste catre Fiul tau sa-i lumineze pe arhierei, sa se pocaiasca, sa se spovedeasca, sa fie aparatorii viteji ai canoanelor si predaniilor apostolice si patristice, si nu inselatori si calcatori ai acestora.

Sa-i lumineze pe mai-marii tarii acesteia ca sa lase necuviinta, certurile dintre ei si ambitiile politice, sa se inteleaga, sa se impace cu mai-marii bisericii, caci unde sunt trufiile, ambitiile si luptele, acolo este toata stricaciunea.

Sa ii uneasca pe toti intru una sfanta, soborniceasca si apostoleasca biserica, intr-o singura credinta, intr-un botez, pre­cum ne-au predanisit de-Dumnezeu-purtatorii Parinti la cele sapte sfinte sinoade ecumenice.

Sa ne ierte si sa ne mantuiasca pe noi toti dupa marea si bogata Sa mila si sa ne invredniceasca de buna pocainta, de sfarsit bun si de Imparatia cerurilor. Amin.

Rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu pentru libertate, pentru incetarea maniei Domnului si pentru pacea intregii lumi

Preasfanta Stapana, Imparateasa cerului si a pa­mantului, Maica lui Dumnezeu si Maica duhovni­ceasca a noastra, a pacatosilor, aparatoare, acopera­mant, ajutor, nadejde si scapare a celor ce alearga la tine.

Intru tine indraznim, intru tine ne laudam si catre tine este toata nadejdea noastra.

La tine scapam si pe tine te chemam din tot sufletul si din toata ini­ma, mijloceste preabinecuvantata si prealaudata, ca­tre iubitorul de oameni, Fiul tau si Dumnezeul nostru, si roaga-L sa treaca cu vederea multele si nenu­maratele noastre pacate.

Marturisim ca am pacatuit cu totii, am calcat le­gea lui Dumnezeu, am nedreptatit, nimic nu am facut precum ni s-a poruncit noua si nimic bun in noi nu este.

Am pacatuit, calcand dumnezeiestile porunci ale Domnului si desconsiderand dumnezeiestile ase­zaminte.

Am pacatuit si pentru aceasta dupa dreptate suntem pedepsiti.

Este aprinsa in flacari intreaga lu­me, nu doar ca in Sodoma si Gomora, ci dintr-o latu­ra in alta a pamantului si in aceste infricosatoare flacari, pe care le-au aprins pe de o parte multele noas­tre pacate, pe de alta parte mania lui Dumnezeu si ne­voia dreptatii sale, in aceste flacari ard orase si sate, barbati si femei, batrani, tineri si copii. Ard si bogatii, si saracii, si cei mici, si cei mari… O, blestematule pacat, cate rele aduci in lume si noi nefericitii nu vrem sa te lasam pentru ca ne-am obisnuit cu tine.

Iar in aceasta vrednica de plans stare in care ne gasim, doar o singura nadejde ne-a ramas, o singura mangaiere si un singur ajutor. Tu, Preasfanta Nas­catoare de Dumnezeu, tu si numai tu, ca Maica a Zi­ditorului tuturor, poti sa ne ajuti si sa ne izbavesti din aceste multe primejdii si ispite care ne-au impresurat.

Are dreptate Fiul tau si Dumnezeul nostru sa ne strice pe toti, caci cu totii am pacatuit si am calcat legea Sa.

Dar, Maica a milostivirii, a milei si iubirii de oameni, daca exista oameni care te hulesc – pe tine, pe Fiul tau si pe Dumnezeul nostru—, exista insa si oameni, putini intre cei alesi, care isi pleaca evla­vios genunchii sufletului si ai trupului si te roaga si te slavesc, te cinstesc si se inchina tie si Fiului tau si Dumnezeului nostru.

Iar noi, pacatosii care am venit astazi in aceasta sfanta biserica a ta, plecandu-ne genunchii sufletului si ai trupului, te rugam din tot sufletul si din toata ini­ma noastra, pentru marea si nemasurata ta dragoste, pentru mijlocirile si compatimirea, pentru milostivi­rea si iubirea de oameni pe care le ai, stapana prea­sfanta, catre noi si catre intregul neam omenesc, pen­tru cei putini alesi, pentru pruncii cei fara de rautate, milostiveste-te spre noi si mijloceste catre Unul Nas­cut Fiul Tau si Dumnezeul nostru, sa inceteze mania Sa, urgia Sa, si sa ne elibereze pe noi dintre vrajmasii cei vazuti si cei nevazuti, sa dea pace si unire popo­rului nostru, pace intregii lumi, luminare intru toate oamenilor, ca toti sa fie o singura turma si un singur pastor.

Şi dintr-o gura si o inima sa slaveasca prea­cinstitul si de mare cuviinta nume al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh si sa te laude si sa te ma­reasca pe tine, preabinecuvantata si preaslavita Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, acoperaman­tul, ajutorul si mantuirea neamului nostru.

Amin.

Maica Lui Dumnezeu, vindeca inima mea!

„Maica Lui Dumnezeu, vindeca inima mea cea otravita de veninul sarpelui diavol. Pironeste Doamna Cereasca, cu frica si iubirea Ta, trupurile noastre si ne miluieste!”

Maicuta Veronica (Intemeietoarea si Stareta a Vladimirestiului)

Rugaciune grabnic ajutatoare catre Maica Domnului

Ceea ce singura esti bucuria celor scarbiti si Partinitoare celor ce se nedreptatesc. Mangaierea celor ce plang si ajutor celor neajutorati. Cercetarea celor neputinciosi si acoperamant si sprijin celor ce se chinuiesc.

 Liman celor inviforati, toiag orbilor, povatuitoare celor rataciti si scapare tare celor din nevoi, Nascatoare a lui Dumnezeu cu totul fara prihana. Ia aminte la rugaciunea mea cea smerita, pe care o aduc tie din adancul inimii si ma izbaveste de viforul cel rau al gandurilor. Izbaveste- ma din somnul cel greu, care mi s-a pricinuit mie din lenevire si departeaza de la mine nepasarea si lenevirea. 

Ajuta-ma ca sa ma izbavesc de obiceiul cel rau al pacatelor ca sa scap de tiranisirea cea amara a diavolilor.

Si te rog Stapana, dupa cum stii, mantuieste-ma pe mine nevrednicul robul tau, cel ce spre tine dupa Dumnezeu mi-am pus nadejdea mantuirii mele. Invredniceste-ma Preacurata ca sa fac cu osardie poruncile Fiului tau si Dumnezeului nostru si sa pazesc intotdeauna asezamintele cele mantuitoare.

Si ma invredniceste ca sa cuget intotdeauna cu minte luminata si sa intampin slavosloviile lui cele bine primite. Ca spre tine ceea ce ne daruieste toate bunatatile si ne esti grabnic ajutatoare, nadajduind aduc acesta cerere.

 Deci sa nu cad din nadejdea care o am catre tine prea curata, nici sa ma intorc smerit si rusinat; Ci sa aflu prin tine de Dumnezeu daruita Stapana, degraba implinirea cererilor mele. 

Ca totdeauna, ca pe o ajutatoare nebiruita a noastra a pacatosilor care implinesti toate cererile noastre bune, sa te laud si sa te preamaresc pe tine; Acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.

RUGACIUNE CATRE PREA SFANTA NASCATOARE DE DUMNEZEULA VREME DE NECAZ SI INTRISTARE

alcatuita de episcopul Nicolae Velimirovici

Valuri de patimi ma impresoara; mare necaz si stramtorare imi umplu sufletul o, Intru-tot Sfanta Maica, linisteste sufletul meu cu pacea Fiului tau si alunga deznadejdea si intristarea sufletului meu cu harul Sau.

Potoleste furtuna pacatelor mele care ma frig precum un vierme in foc si stinge-i flacarile.

Umple-mi inima de bucurie, Preacurata Maica, si imprastie ceata nelegiuirilor mele de la fata mea, caci acestea ma impresoara si ma tulbura.

Lumineaza-ma cu lumina Fiului tau. Sufletul meu se simte sfarsit; totul imi este greu, chiar si rugaciunea.

Iata-ma, rece ca piatra. Buzele mele soptesc o rugaciune, dar inima mea nu tresalta. Necazurile m-au impresurat de pretutindenea.

Topeste gheata din jurul sufletului meu si incalzeste-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o incredere in apararea venita de la oameni, ci ingenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfanta Maica si Fecioara. Nu ma alunga de la fata ta, ci primeste rugaciunea robului tau.

Tristetea m-a cuprins. Nu mai pot rabda navalirile diavolilor. Nu am nici o aparare; nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit in lupta aceasta si nu am alta mangaiere decat in tine, Preasfanta Maica.

O, nadejdea si apararea tututror credinciosilor, nu trece cu vederea rugaciunea mea. Amin

+**********************************************************+

Prea Sfanta Maica a lui Hristos, Prea Curata, Prea Binecuvantata Maica a lui Dumnezeu, vezi cum satana ma izbeste precum valurile marii lovesc corabiile!

El ma urmareste ziua si ma tulbura noaptea.

Nu am pace – sufletul meu se pleaca – duhul meu se cutremura.

Grabeste, Prea slavita Maica si ma ajuta!

Roaga-L pe dulcele Domn Iisus Hristos sa aiba mila de mine si sa-mi ierte pacatele pe care le-am savarsit. O, Preasfanta Maica a Domnului nostru Iisus Hristos, bunatatea ta cea plina de iubire este nesfarsita si este cel mai mare vrajmas al puterilor iadului.

Chiar atunci cand cel mai mare pacatos cade in strafundurile iadului, impins de forte diabolice, daca acesta striga catre tine, tu esti gata sa-l eliberezi din legaturile iadului.

Slobozeste-ma si pe mine. Priveste cum satana vrea sa ma faca sa ma impiedic si sa-mi zdrobeasca credinta, dar eu imi pun toata nadejdea in Domnul.

Slava tie, ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai marita fara de asemanare decat Serafimii. Amin.

(Rugaciuni catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu – Sf. Efrem Sirul)

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu cea singură Preacurată, şi cu sufletul, şi cu trupul, cea singură mai presus de toată curăţia, şi de toată înţelepciunea şi fecioria,singura care te-ai făcut lăcaş  al darului Preasfântului Duh şi, de aceea, înseşi puterile cele nematerialnice şi îngereşti le covârşeşti cu neasemănarea,
cu curăţia şi cu sfinţenia sufletului şi a trupului, caută spre mine cel pângărit şi întinat, şi cu sufletul şi cu trupul,
cu întinăciunea împătimirii şi a vieţii mele trăite în dezmierdări.

Curăţeşte mintea mea cea pătimaşă şi o spală! îndreptează-mi gândurile mele cele rătăcite şi orbite!
Îndreptează-mă şi povăţuieşte-mi simţurile! 

Slobozeşte-mă de obiceiurile cele rele şi urâte, care mă tiranizează,de necuratele prinderi în minte, şi de patimi!

Opreşte-mă de la tot păcatul cel cu lucrarea, dăruieşte trezvie şi socoteală desluşitoare întunecatei şi ticăloasei mele minţi, spre îndreptarea greşelilor şi a căderilor  mele,ca, de întunecatul păcat izbăvindu-mă, să mă învrednicesc a te slăvi şi a te lăuda cu îndrăzneală, pe tine, cea singura adevărată Maică a adevăratei lumini a lui Hristos, Dumnezeul nostru.


Tu singură, împreună cu Dânsul şi printr-însul,eşti  binecuvântată şi preaslăvită de toată zidirea cea văzută şi nevăzută, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

(Rugaciuni catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu – Sf. Efrem Sirul)

Fecioară, Stăpână Născătoare de Dumnezeu; cea cu dar dăruită, Maica lui Dumnezeu,

preablagoslovită a lui Dumnezeu Născătoare, preabinecuvântată de Dumnezeu dăruită,

încăperea dumnezeirii unuia-Născut, a Fiului Celui fără de moarte, şi a Tatălui Celui nevăzut, pleacă urechea ta şi auzi-mi cuvintele, pe care, din necuratele mele buze, le trimit.

Că, iată, din suflet zdrobit şi din minte smerită, la milostivirea ta am alergat.

Deci să nu mă treci cu vederea pe mine, ticălosul, nici să nu mă laşi să pier, până la sfârşit, pe mine, nevrednicul robul tău.

Ci, rugăciunile tale cele de Maică folosindu-le, vindecă-mi ticălosul meu suflet, care rău s-a zdrobit cu patimile cele rele, pe care vrăjmaşul cel rău prin păcate iubitoare de dulceaţă zdrobindu-l, la pământ l-a călcat.

De aceea, de toată ruşinea sunt plin şi nu îndrăznesc, nici cutez să cer iertarea multelor mele păcate şi vindecarea nevindecatelor mele răni, de la iubitorul de oameni, Dumnezeul meu.

Am pângărit biserica trupului cu poftele cele necuviincioase, cumplit am întinat-o!

Toate simţirile mi le-am făcut netrebnice, cu faptele mele cele fără de lege.

Nu am îndrăzneală să ridic mâinile mele spre cer, fiind întinate cu lucruri rele, şi nici buzele să-mi deschid spre rugăciune, căci cu ocările şi cu clevetirea aproapelui le-am spurcat.

Pentru aceasta, Preacurată Stăpână,la negrăitele tale îndurări mă arunc eu, ticălosul şi desfrânatul, că nu am altă nădejde, sau altă scăpare,. fără numai pe tine singură,

mângâierea mea şi grabnic sprijinitoare, bucuria sufletului meu, dezlegarea întristării,

izbăvirea robiei, îndumnezeirea muritorilor, curăţitoarea şi scăparea noastră, ridicarea celor căzuţi, ziditoarea din nou a sufletului şi a trupului meu, izbăvirea de păcate a inimii mele uscate, picătură de Dumnezeu izvorâtoare a sufletului meu celui întunecat, făclie prea strălucitoare, îmbrăcăminte a goliciunii mele, a suspinelor mele odihnă şi încetare, a primejdiilor mele prefacere. întru tine nădăjduiesc, întru tine mă laud, să nu depărtezi de la noi sprijinul tău, ci ajută-ne, acoperă-ne şi stai de faţă, totdeauna.

Căci se veseleşte de cererile tale Unul-Născut Fiul tău, Şi cu mult mai vârtos EI, Care între robi a voit a Se număra, va păzi darul şi porunca Sa către tine, cea care I-ai slujit Lui la naşterea cea negrăită.

De aceea, se şi bucură El de rugăciunile tale, slăvirea ta socotind-o ca pe a Sa.

După datorie împlineşte cererile tale.

Să nu mă treci cu vederea pe mine, prea ticălosul, faptele mele cele necuvioase să nu curme de la mine mila ta cea nemăsurată, Născătoare de Dumnezeu, numele cel preadorit mie,

că nu este lemn de biruinţă mai tare decât ajutorul tău.

Deci, la tine cad, cea prea fără de prihană şi mijlocitoare a lumii!

Către tine, care eşti grabnic ajutătoare în nevoi şi, după Dumnezeu, sprijinitoare, şi întemeiată şi tare folositoare, strig din adâncul inimii mele, ca cela ce cu multe greşeli sunt vinovat:

Miluieşte-mă, ceea ce eşti iubitoare de bine şi iubitoare de milostivire, pe mine, cel ce sunt plin de toată duhoarea cea rea şi de trândăvie, şi primeşte această simplă şi ticăloasă rugăciune, chiar dacă ţi-o aduc cu trândăvie şi cu lenevire.

Însă, tu, cu rugăciunile tale, cele de Maică, fa-o bineprimită Fiului tău şi Dumnezeu, învredniceşte-mă Împărăţiei Cerurilor, pe mine, care laud şi binecuvintez

pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi învecii vecilor.

Amin.

Rugaciuni catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu – Sf. Efrem Sirul

Fecioară, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, cea care L-ai născut pe Hristos Mântuitorul şi Dumnezeul nostru, spre tine pun toată nădejdea mea şi întru tine mă bizuiesc,

ceea ce eşti mai înaltă decât toate puterile cereşti.

Preacurată, cu dumnezeiescul tău dar, păzeşte-mă!

Ocârmuieşte-mi viaţa!

Povăţuieşte-o spre sfântă voia Fiului tău şi Dumnezeului nostru!

Dăruieşte-mi lăsarea greşelilor!

Fii mie scăpare, acoperământ, sprijinşi povăţuitoare care mă treci la viaţa veşnică!

În  ceasul cel înfricoşat al morţii mele, Stăpâna mea, să nu mă părăseşti!

Ci grăbeşte spre ajutorul meu şi din tirania cea amară a dracilor răpeşte-mă!

Că întru voia ta ai putere, ca o Maică, cu adevărat, a lui Dumnezeu şi ca una care peste toate stăpâneşti.

Primeşte Preamilostivă şi Preasfântă Stăpână, Maică a lui Dumnezeu, cinstite daruri, numai ţie potrivite, de la noi, nevrednicii robii tăi.

Cea care, din toate neamurile, eşti aleasă, cea care te-ai arătat mai înaltă decât toata zidirea celor cereşti şi a celor pământeşti, căci prin tine pe Fiul lui Dumnezeu L-am cunoscut, prin tine Domnul Puterilor S-a făcut ca noi, şi ne-am învrednicit de sfântul şi de preacuratul Său Trup şi Sânge.

Fericită eşti tu întru neamurile neamurilor, de Dumnezeu fericită!

Ceea ce eşti decât heruvimii mai strălucită şi decât serafimii mai slăvită, şi acum, prealăudată Născătoare de Dumnezeu, nu înceta a te ruga pentru noi nevrednicii robii tăi,

ca să ne izbăvim de toată bântuirea vicleanului şi de toată înconjurarea lui să fim păziţi,

spre a nu fi pătrunşi de asuprirea cea înveninată.

Şi până în sfârşit, cu rugăciunile tale  păzeşte-ne neosândiţi!

Şi, cu sprijinul şi ajutorul tău mântuindu-ne, slavă şi laudă şi mulţumire şi închinăciune,

totdeauna lui Dumnezeu, Celui în Treime slăvit şi Ziditor al tuturor, să înălţăm.

Stăpână preabună şi de preabun neam, Maică a lui Dumnezeu Celui bun şi întru tot bun şi prea bun, caută cu ochiul tău cel milostiv spre rugăciunea nevrednicului şi netrebnicului robului tău, şi fă cu mine după mila negrăitei tale milostiviri, şi treci cu vederea greşelile mele, cele cu cuvântul şi cele cu lucrul, cele de voie şi cele fără de voie, cele întru cunoştinţă şi cele întru necunoştinţă.

Şi mă înnoieşte cu totul,şi mă fă biserică a Preasfântului şi de viaţă făcătorului şi  preastăpânitorului Duh, Care a locuit şi a umbrit în preacuratul tău pântece, cu puterea celui Preaînalt.

Tu eşti ajutătoarea celor necăjiţi, ocrotitoarea celor ce sunt în primejdie, mântuitoarea celor înviforaţi, liman al celor ce sunt în furtună, cea care iei partea şi sprijini pe cei împresuraţi.

Dăruieşte umilinţă robului tău, alinare a gândurilor, bună statornicie a minţii, minte cu totul înţeleaptă, trezvie a sufletului, cuget smerit, aşezare cu sfinţită cuviinţă şi trează,

obiceiuri pricepute şi strânse, toate aceste semne care arată preabună aşezare

cea dinlăuntru, a sufletului.

Dă-mi pacea pe care Domnul nostru a dăruit-o ucenicilor Săi, ca să ajungă rugăciunea mea la Biserica ta cea sfântă şi la locaşul slavei Tale.

Să picure ochii mei izvoare de lacrimi, ca să mă speli cu lacrimile mele şi să mă ştergi cu curgerea lor, curăţindu-mă de întinăciunea patimilor.

Zapisul greşelilor mele şterge-l!

Risipeşte norii mâhnirii mele, negura gândurilor şi tulburarea, viscolul patimilor!

Vijelia depărteaz-o de la mine!

Întru netulburare şi întru alinare, păzeşte-mă!

Măreşte inima mea cu mărire duhovnicească!

Veseleşte-mă şi bucură-mă cu bucurie negrăită şi cu veselie neîncetată, pentru ca pe căile cele drepte ale poruncilor Fiului Tău, cu alergare dreaptă să alerg şi să merg cu ştiinţă nemustrată şi cu petrecere nepoticnită.

Mai dăruieşte-mi mie, celui ce mă rog ţie, rugăciune curată, cu minte netulburată şi cu gând nerăspândit, să cuget neîncetat, cu suflet nesăţios, noaptea şi ziua, cuvintele dumnezeieştilor Scripturi.

Şi să cânt întru mărturisire, şi întru bucuria inimii să mă rog, spre slava, cinstea şi marea cuviinţă a Unuia Născut, Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine   toată slava, cinstea şi închinăciunea,

Acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

CategoriiFără categorie
1 Shares