D

Despre post – Pr.Cleopa

Postul nu este de un singur fel. El este de două feluri: post trupesc, cînd cineva posteşte să nu mănînce mult, să nu bea mult şi se înfrînează de anumite mîncăruri: de carne, de brînză, de ouă, de lapte, de untdelemn şi de altele. Şi cînd cineva se înfrînează cu curăţie trupească. Cei căsătoriţi trebuie să ducă viaţă curată şi cinstită. Acesta-i post trupesc.

Iar postul duhovnicesc este mult mai înalt decît cel trupesc. Pentru că nu ajută nimic postul trupesc fără cel duhovnicesc. Şi diavolii postesc şi niciodată nu mănîncă, nici nu beau, dar tot diavoli sunt. Nici nu se însoară, nici nu se mărită, dar tot diavoli sunt, pentru că au inima înaltă, plină de mîndrie înaintea lui Dumnezeu. Şi Solomon zice: Necurat este înaintea Domnului tot cel înalt cu inima şi viclean, aşa cum sunt diavolii.
Deci postul duhovnicesc este acesta: să postim şi cu limba, să postim şi cu ochii. Limba să nu vorbească minciuni, nedreptăţi şi cuvinte putrede şi stricăcioase; ochii să nu privească cele spre sminteală; urechea să se înfrîneze de a auzi cîntece lumeşti şi de alte feluri; mîna să postească, să nu iscălească zapise nedrepte sau pîră, sau să fure ceva, sau să bată pe cineva, sau să facă altă nedreptate cu mîna. Piciorul şi el trebuie să postească. Să nu mergem acolo unde sunt păcate, să nu ne ducă la răutăţi şi la fărădelegi.
Mintea trebuie şi ea să postească postul cel mai mare. Postul ei este să nu primească gînduri spurcate, gînduri rele, gînduri de ură pe cineva şi toate gîndurile care duc la păcat. Toate organele noastre să postească de la cele rele, şi atunci şi postul nostru de a bea şi a mînca este de mare folos.
Cine uneşte postul acesta duhovnicesc cu cel trupesc, ajunge, cum arată Sfîntul Isidor Pelusiotul, icoană a toată filosofia.
Parintele ILIE CLEOPA

0 Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.