In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin.

Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Imparate Ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, care pretutindeni esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste de toata intinarea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi (de 3 ori).

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Prea Sfanta Treime, miluieste-ne pe noi; Doamne curateste pacatele noastre; Stapane iarta faradelegile noastre; Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in cerurui, sfinteasca-se numele Tau,vie imparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant.
Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi. Si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri.
Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbazveste de cel rau.

Ca a Ta este imparatia si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 
Sfintii parinti Ioachim si Ana

Condacul 1 :

Însotirii celei de Dumnezeu alese, dumnezeiestilor părinti Ioachim si Ana, că celor ce ati născut pe Maica Vietii noastre, binecuvântată de Dumnezeu Născătoarea si Pururea Fecioara Maria, cântări de laudăaducem vouă noi, rugătorii vostri; iar voi, că cei ce aveti îndrăznealăcătre Dumnezeu, păziti-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile pe noi, cei ce cântăm : bucurati-vă, părinti de trei ori fericiti!

Icosul 1 :

Îngerul cel mai întâistătător din cer a fost trimis să spună vestirea de bucurie dreptului Ioachim, zicând : Ioachime, Ioachime, auzitu-s-a rugăciunea ta; si iată, femeia ta va naste tie o fiică de care cerul si pământul se vor bucura, lăudându-te pe tine si zicând :

Bucură-te, Ioachime, mângâierea lui Adam celui căzut;

Bucură-te, mijlocitorul iertării celui gresit;

Bucură-te, că rugăciunile tale au străbătut cerurile;

Bucură-te, că darul cel mai presus de lume ai dobândit;

Bucură-te, că de aceasta Anei grăbindu-te ai vestit;

Bucură-te, că si acesteia de asemenea i s-au descoperit;

Bucură-te, luminătorul cel cu raze veselitoare;

Bucură-te, aducătorule de roadă mântuitoare;

Bucură-te, că ai odrăslit din semintie împărătească;

Bucură-te, că ai mărit vrednicia arhierească;

Bucură-te, cel ce ai întrecut cu darul pe Avraam;

Bucură-te, cel prin care întristarea nerodirii s-a pierdut;

Bucură-te, Ioachime, părinte prea fericite!

Condacul al 2-lea :

Văzându-se Dreptul Ioachim defăimat din pricina nerodirii, s-a depărtat în pustie, cu post si cu lacrimi rugându-se lui Dumnezeu, de la Care câstigând darul cel mai presus de lume, s-a bucurat cântând :

Aliluia!

Icosul al 2-lea :

Sfatul cel mai înainte de veci venind să se plinească, a fost trimis de la Dumnezeu Arhanghelul cel mai întâistătător să vestească bucurie Sfintei si Dreptei Ana, zicând : Ana, Ana, s-a auzit rugăciunea ta; si iată, vei naste pe Născătoarea de Dumnezeu Maria, prin care lumea se va mântui, lăudându-te pe tine si zicând :

Bucură-te, Ana, asteptarea cea mult dorită de strămoasa Eva;

Bucură-te, luna care ai risipit negura întristării;

Bucură-te, grădină de Dumnezeu sădită;

Bucură-te, că ai odrăslit floarea cea nevestejită;

Bucură-te, că de nasterea ta lumea s-a bucurat;

Bucură-te, că prin tine stârpiciunea s-a dezlegat;

Bucură-te, ceea ce ai hrănit pe hrănitoarea Vietii;

Bucură-te, mângâierea celor necăjiti;

Bucură-te, bogătia celor lipsiti;

Bucură-te, că prin tine s-a făcut începătură Darului;

Bucură-te, că prin nasterea ta s-a stins datoria păcatului;

Bucură-te, Ana, maică prealăudată!

Condacul al 3-lea :

Văzându-se pe sine Sfânta si Dreapta Ana întru întristarea nenasterii de prunci, plângând cu amar în grădina sa se ruga lui Dumnezeu, zicând : Doamne al puterilor, cel ce stii ocara nerodirii, dezleagă-mi stârpiciunea, că roada pântecelui meu în dar o aduc tie, lăudându-Te si cântând : Aliluia!

Icosul al 3-lea :

Alergat-a Ioachim în Ierusalim la Biserica Domnului, după ce i-a grăit lui Arhanghelul, si aflând pe sotia sa, i-a spus vestirea cea de bucurie; si au multumit împreună lui Dumnezeu pentru mila aceasta, pentru care si noi îl lăudăm pe dânsul, zicând :

Bucură-te, bătrânule de Dumnezeu iubit;

Bucură-te, prealăudate părinte al Maicii lui Dumnezeu;

Bucură-te, sfesnicul lui Dumnezeu cel în fapte bune îmbătrânit :

Bucură-te, cel ce din coapsele tale ai îmbogătit lumea;

Bucură-te, pomul psalmistului ale cărui frunze nu au căzut;

Bucură-te, că întru tine s-a plinit proorocirea;

Bucură-te, cu tu pe toti părintii ai întrecut;

Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi părinte Maicii lui Dumnezeu;

Bucură-te, rădăcina sadului celui dumnezeiesc;

Bucură-te, că ai odrăslit din neamul împărătesc;

Bucură-te, că ai bineplăcut lui Dumnezeu pe pământ;

Bucură-te, că ai împodobit Ierusalimul cel de sus cu odrasla ta;

Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Condacul al 4-lea :

Întelegând bătrânul sfatul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc, intrând în biserică împreunăcu sotia sa, cea de Dumnezeu înteleptită si închinându-se, a cântat laudă : Aliluia!

Icosul al 4-lea :

Auzind rudeniile dumnezeiestilor părinti că a mărit Domnul mila Sa fată de dânsii, au alergat lăudând într-un glas pe preaînteleapta Ana, zicând :

Bucură-te, ceea ce ai prefăcut în bucurie lacrimile Evei;

Bucură-te, că întru nasterea ta îngerii dăntuiesc întru veselie;

Bucură-te, corabia care porti pe porumbita în cetarea potopului;

Bucură-te, măslin plin de roadă în casa Domnului;

Bucură-te, ceea ce porti scaunul împăratului;

Bucură-te, că prin nasterea ta se surpă împărătia iadului;

Bucură-te, tarină bine roditoare;

Bucură-te, holdă hrănitoare a săracilor;

Bucură-te, podoaba si lauda maicilor;

Bucură-te, ajutătoarea si mângăierea celor sterpe;

Bucură-te, cămara împărătesei îngerilor;

Bucură-te, vistieria mângâierii celor păcătosi;

Bucură-te, Ana, maică prealăudată!

Condacul al 5-lea :

Steaua cea cu strălucire dumnezeiască răsărind din pântecele tău cel preafericit, Ana de Dumnezeu iubită, vesteste bucurie la toată lumea, si pe totŃi îi îndeamnă a cânta cu un glas : Aliluia!

Icosul al 5-lea :

Văzând Dumnezeu-Cuvântul zidirea Sa chinuită de tiranul diavol, si voind a-si pregăti pe pământ cămara însufletită, pe tine, Ioachim, te-a chemat la o vrednicie că aceasta, că din coapsele tale să răsară Mireasa cea preacurată; pentru aceasta grăim tie :

Bucură-te, sadul crestinătătii cel prea-strălucit;

Bucură-te, începătorul darului cel prea-mărit;

Bucură-te, că din sământa ta s-a lucrat cortul cel însufletit;

Bucură-te, că acesta mai desfătat decât cerurile s-a arătat;

Bucură-te, mester întelept care ai întrecut pe Solomon;

Bucură-te, că fiica ta s-a făcut Biserică a lui Dumnezeu;

Bucură-te, rădăcina pomului vietii;

Bucură-te, temelia turnului credintei;

Bucură-te, râu care ai adus pe mărgăritarul cel de mult pret;

Bucură-te, că pe acesta în Sfânta sfintelor l-ai pus;

Bucură-te, cel ce ai primit făgăduinŃta prin arhanghel;

Bucură-te, că prin aceasta s-a plinit sfatul cel mai înainte de veci;

Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Condacul al 6-lea :

După zilele acelea, încredintându-se Ioachim că făgăduinta cea dată lui prin arhanghel s-a plinit,

aducând jertfă si arderi de tot, a fost binecuvântat de arhiereu, de preoti, de leviti si de tot poporul că s-a învrednicit de un dar mare că acesta si împreună au cântat lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 6-lea :

Apropiindu-se zorile mântuirii neamului omenesc născut-ai, Sfântă si Preafericită Ana, pe prunca cea făgăduită tie de la Dumnezeu, pe pururea Fecioara Maria; pentru aceasta te lăudăm :

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Împărăteasa cerului;

Bucură-te, lâna cea preacurată din care s-a tesut cortul împăratului;

Bucură-te, mijlocitoarea iertării si a darului;

Bucură-te, steaua Nazaretului cea mult luminoasă;

Bucură-te, podoaba Bisericii cea prea-frumoasă;

Bucură-te, lauda patriarhilor si a dreptilor;

Bucură-te, maica nădejdii crestinilor;

Bucură-te, chivot purtător de tăblita darului;

Bucură-te, cuibul porumbitei raiului;

Bucură-te, stâlpul cel neclintit al Bisericii;

Bucură-te, reazemul cel nemărginit al credinciosilor;

Bucură-te, ceea ce ai născut pe cea făgăduită lumii;

Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

Condacul al 7-lea :

Vrând dumnezeiasca Ana să-si plinească făgăduinta, a adus pe prunca cea dăruită ei de Dumnezeu în Biserica Domnului si în Sfânta Sfintelor a asezat-o pe ea, că ziua si noaptea să cânte lui Dumnezeu :

Aliluia!

Icosul al 7-lea :

Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, din dreptul Ioachim răsărind pe înnoitoarea Evei si mieluseaua cea mai înainte vestită de prooroci; pentru aceea auzi de la noi asa :

Bucură-te, păstrătorul tainelor celor nespuse ale lui Dumnezeu;

Bucură-te, plinitorul sfaturilor Lui celor nepătrunse;

Bucură-te, lucrătorul cămării de mire celei preacurate;

Bucură-te, părintele miresei celei cu totul neîntinate;

Bucură-te, că fiica ta a născut pe Hristos Domnul;

Bucură-te, că tu pentru aceasta de toată lumea esti lăudat;

Bucură-te, plinitorule al Legii;

Bucură-te, începătorule al darului;

Bucură-te, grabnic ajutător al celor neroditori;

Bucură-te, călduros mijlocitor al păcătosilor;

Bucură-te, temelia cea neclintită a Bisericii;

Bucură-te, pavăza cea nebiruită a credintei;

Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Condacul al 8-lea :

Văzând nastere din făgăduinta dăruită de Dumnezeu lui Ioachim si Anei, să ne ridicăm mintea la cer si să cântăm cu bucurie laudă Celui ce a arătat cele preaslăvite, zicând : Aliluia!

Icosul al 8-lea :

Cu totul după legile firii a fost nasterea ta, Ana prealăudată; dar fiica ta, născând pe Dumnezeu-Cuvântul a rămas fecioară; pentru aceasta te lăudăm pe tine, zicând :

Bucură-te, ceea ce ai născut pe lauda fecioriei;

Bucură-te, că prin fiica ta s-a plătit datoria strămoasei;

Bucură-te, că ai purtat în bratele tale pe fiica Părintelui ceresc;

Bucură-te, că printr-însa s-a făcut mântuirea neamului omenesc;

Bucură-te, că din sânii tăi ai hrănit pe Împărăteasa făpturii;

Bucură-te, ceea ce ai născut după făgăduintă pe Maica luminii;

Bucură-te, liman de scăpare a celor credinciosi;

Bucură-te, grabnică tămăduire a celor neputinciosi;

Bucură-te, lauda cea preamărită a drept-credinciosilor;

Bucură-te, podoaba preastrălucită a arhiereilor;

Bucură-te, munte înalt care nu te ascunzi de la năzuinta noastră;

Bucură-te, acoperământul ceor ce se roagă tie cu credintă;

Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

Condacul al 9-lea :

Nu pricepem de unde vom începe a-ti aduce laudă, maică preafericită, sau cu ce cununi te vom încununa pe tine, care ai născut pe Împărăteasa cerului si a pământului; numai să lăudăm cu umilintă pe Dumnezeul minunilor, cântând : Aliluia!

Icosul al 9-lea :

Zicerile sfintilor prooroci cele din descoperire dumnezeiască văzându-le plinite si stând lângă scaunul Dumnezeirii, prea-fericite Ioachim, auzi-ne pe noi, care grăim tie :

Bucură-te, că te desfătezi cu heruvimii în lumina cea necuprinsă;

Bucură-te, că vezi scaunul cel preaînalt dăruit fiicei tale;

Bucură-te, că dânsa a fost învrednicită a sedea de-a dreapta Fiului său;

Bucură-te, locuitorul ierusalimului celui de sus;

Bucură-te, cel ce nu ne uiti pe noi rudenia ta cea de jos;

Bucură-te, cel ce petreci cu arhanghelii;

Bucură-te, împreună-vorbitorule cu apostolii;

Bucură-te, veselia mucenicilor si a cuviosilor;

Bucură-te, lauda patriarhilor si a proorocilor;

Bucură-te, luminătorul Legii si al darului;

Bucură-te, vestitorule de bucurie celor din ascunzătorile iadului;

Bucură-te, cel prin care începe plinirea făgăduintei de mântuire;

Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Condacul al 10-lea :

Vrând să mântuiască lumea împodobitorul tuturor, în lume, căreia fusese făgăduit, a venit; si întrupându- Se din sângiuirile cele preacurate ale fiicei tale celei cu totul nevinovate, preafericite Ioachime, ne-a răscumpărat pe noi din robia diavolului; pentru aceasta cântăm cu bucure : Aliluia!

Icosul al 10-lea :

Zid de apărare esti credinciosilor si turn de scăpare tuturor celor ce aleargă la tine, Ana, cea cu nume de împărăteasă; că prin mijlocirea ta se mântuiesc cei ce te laudă pe tine, zicând :

Bucură-te, ceea ce în chip nemijlocit vezi frumusetea Dumnezeirii;

Bucură-te, ceea ce necontenit sădesti pentru noi darul mântuirii;

Bucură-te, că de nasterea ta s-au îngrozit puterile iadului;

Bucură-te, că printr-însa s-au deschis nouă usile raiului;

Bucură-te, că vezi întru veselie pe fiica ta cea preabinecuvântată;

Bucură-te, că născând-o pe ea, de toată lumea esti prealăudată;

Bucură-te, ceea ce ai crescut pe vita cea adevărată;

Bucură-te, că aceasta a odrăslit pe strugurele vietii;

Bucură-te, fântănă de daruri izvorâtoare;

Bucură-te, rază aducătoare de bucurie;

Bucură-te, cea ce ai născut căruta cea purtătoare de fulger;

Bucură-te, că ai purtat scaunul cel împodobit cu chipul Soarelui;

Bucură-te, Ana, maică lăudată!

Condacul al 11-lea :

Pereche preafrumoasă si însotire de Dumnezeu aleasă, Ioachim si Ana, cei ce sunteti acum străluciti cu dumnezeiască lumină si vă veseliti cu îngerii si împreună cu fiica voastră cea de Dumnezeu dăruită, aduceti-văaminte de noi cei de pe pământ, care cântăm : Aliluia!

Icosul al 11-lea :

Sfesnic purtător de lumină te are Biserica pe tine, dumnezeiscule părinte Ioachim, care îndreptezi spre cunostinta cea dumnezeiască pe toti cei cu dor te laudă pe tine, zicând :

Bucură-te, luminătorul celor ce sunt în întunericul necunostintei;

Bucură-te, cârmuitorul cel bun al celor ce înoată în marea vietii;

Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce sunt în primejdii;

Bucură-te, dulce mângâietor al celor întristati;

Bucură-te, cel ce usurezi necazurile vietii celei grele de purtat;

Bucură-te, ajutătorul cel preaînalt al mântuirii;

Bucură-te, nădejdea neînfruntată a celor ce te cheamă pe tine;

Bucură-te, îndemnătorul celor însotiti către fapte bune;

Bucură-te, temelia însotirii celei de Dumnezeu rânduite;

Bucură-te, rădăcina mlăditei celei nevestezite;

Bucură-te, iertarea celor ce mult au gresit;

Bucură-te, ridicarea strămosilor;

Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Condacul al 12-lea :

Podoabă de mare cuviintă a câstigat Biserica prin pomenirea voastră, prealăudatilor părinti; pentru aceea vărugăm, pomeniti-ne pe noi înaintea lui Dumnezeu, si din toate nevoile izbăviti-ne, pe noi cei ce cu dragoste vălăudăm pe voi, cântând lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 12-lea :

Lăudând nasterea ta cu cântări de Dumnezeu insuflate, Ana de trei ori fericită, slăvim pe Cel ce cu un dar căacesta te-a învrednicit pe tine si cu dragoste grăim tie :

Bucură-te, ceea ce ai odrăslit pe vita Mlăditei celei nevestejite;

Bucură-te, că ai născut pe Maica Luminii celei de negrăit;

Bucură-te, ceea ce mijlocesti nouă bunătătile ceresti;

Bucură-te, ceea ce esti dăruitoare îmbelsugată si de cele pământesti;

Bucură-te, lauda cea mult-strălucită a femeilor;

Bucură-te, cununa cea nevestejită a maicilor;

Bucură-te, născătoarea prea lăudată a Maicii lui Dumnezeu;

Bucură-te, sotie bineplăcută lui Dumnezeu;

Bucură-te, ascultătoare blândă a celor ce te cheamă pe tine;

Bucură-te, cea care împlinesti cererile cele bune ale credincisilor;

Bucură-te, bogătia săracilor si a văduvelor;

Bucură-te, ceea ce esti vindecare a neputinciosilor si a bolnavilor;

Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

Condacul al 13-lea :

O, preafericită însotire, a dumnezeiestilor părinti Ioachim si Ana cei ce stati lângă scaunul Dumnezeirii, primind laudele acestea ale noastre, izbăviti-ne cu rugăciunile voastre de chinurile cele vesnice si de toată ispita, căîmpreună cu voi să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia! Acest condac se zice de trei ori.

Apoi se zice iarasi Icosul întâi : Îngerul cel mai întâistătător din cer… si Condacul întâi : Însotirii

celei de Dumnezeu alese… si se face otpustul.

CategoriiFără categorie
0 Shares