A

Acatistul Sf. Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin. 


Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Imparate Ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, care pretutindeni esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste de toata intinarea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi (de 3 ori).

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Prea Sfanta Treime, miluieste-ne pe noi; Doamne curateste pacatele noastre; Stapane iarta faradelegile noastre; Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in cerurui, sfinteasca-se numele Tau,vie imparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant.
Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi. Si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri.
Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbazveste de cel rau.

Ca a Ta este imparatia si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Condacul 1:

Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilintă îi aducem noi nevrednicii păcătosi pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăti al Mântuitorului nostru, si să-i cântăm: Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Icosul 1:

Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământestile locasuri, de bucurie te-au

încununat pentru vredniciile tale; căci femeiesc trup purtând si fire slăbănoagă, ai stiut a birui toate

puterile vrăjmasilor prin bună întelepciune; pentru aceasta-ti cântăm:

Bucură-te, înteleaptă fecioară;

Bucură-te, porumbită cuvântătoare;

Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc;

Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul;

Bucură-te, mângâierea oamenilor;

Bucură-te, alinarea de suferintă;

Bucură-te, nădejdea noastră cea tare;

Bucură-te, întărirea credinciosilor;

Bucură-te, liman lin si neînviforat;

Bucură-te, pilda bunei cucernicii;

Bucură-te, luminarea celor nepriceputi;

Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiti;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 2:

Asa Împăratul tuturor răsplăteste biruintele. Asa mâna proniei cea nevăzută întăreste neamul omenesc, îmbrătisând cu credintă cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne departăm de nelegiuiri; până când vom petrece în păcate? Doamne, întăreste inimile noastre ca sa-łi cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească: Aliluia!

Icosul 2:

Bucură-te, mărgăritar nepretuit al vistieriei noastre;

Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, temelie neclintită a crestinătătii;

Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare si rugătoare către Maica lui Dumnezeu;

Bucură-te, ascultătoare a preotilor cucernici;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor;

Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigonitilor;

Bucură-te, milostivă povătuitoare a văduvelor;

Bucură-te, învingătoarea dusmanilor;

Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor;

Bucură-te, mare folositoare a sufletelor;

Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 3:

Spre tine pururea nădăjduind, de multe boli si primejdii s-a izbăvit tara aceasta, alinând si prefăcând

mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună si milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar si acum îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuti, ca să scăpăm din primejdie si să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Epivata, văzând lauda pământului ei, răsărind dintru ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie; iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moastele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea:

Bucură-te, luminătoarea Moldovei;

Bucură-te, sprijinitoarea Epivatei;

Bucură-te, învătătoarea parintilor tăi;

Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământesti;

Bucură-te, adunătoarea cerestilor daruri;

Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe;

Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei;

Bucură-te, îndreptătoarea mândriei;

Bucură-te, cinstitoarea fecioriei;

Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor;

Bucură-te, osânditoarea dusmanilor;

Bucură-te, miluitoarea săracilor;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 4:

Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primeste si ale noastre datornice rugăciuni de la noi

nevrednicii pe care prin mijlocitoarea noastră sfânta ti le aducem spre iertarea păcatelor si ne dă nouă

pace si mare milă de la Fiul tău, Căruia Îi cântăm neîncetat: Aliluia!

Icosul 4:

Celei după vrednicie si cu credintă următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor si plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună si credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău, îi aducem cântărea aceasta:

Bucură-te, sământă nerătăcită;

Bucură-te, trup neobosit;

Bucură-te, hrană duhovnicească;

Bucură-te, aur lămurit;

Bucură-te, foc arzător plevilor;

Bucură-te, pământ de îndestulare;

Bucură-te, rodul pocăintei;

Bucură-te, alinarea relelor cugetări;

Bucură-te, risipitoare de furtuni;

Bucură-te, aducătoare de mană;

Bucură-te, dătătoare de mângâieri;

Bucură-te, mijlocitoarea tuturor crestinilor către Domnul;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 5:

Obositi de truda gândurilor lumesti ne-am desteptat acum noi, ticălosii, lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne linisti, nefăcând nici un lucru vrednic de mântuire si temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, sfântă Paraschevo, si strigăm: miluieste-ne, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire: Aliluia!

Icosul 5:

Cine nu te va ferici pe tine, cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevointele tale zburdălnicia

trupului si a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenesti a cerestii măriri?

Sau cine nu te va ferici iarăsi că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele

amăgitoare, si l-ai rusinat? Pentru aceasta primeste următoarea cântăre:

Bucură-te, turnul biruintei;

Bucură-te, usa mântuirii;

Bucură-te, pavăza credintei;

Bucură-te, locasul statorniciei;

Bucură-te, chipul bunătătilor;

Bucură-te, apărarea cinstitei cruci;

Bucură-te, închinătoarea ei vrednică;

Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare;

Bucură-te, că printr-însă te-ai făcut lui Hristos următoare;

Bucură-te, a biruintei frumoasă stâlpare;

Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului;

Bucură-te, mostenitoarea cerestii mângâieri;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 6:

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărirea faptelor tale, noi nevrednicii?

Că nici faptele, nici credinta nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări; dar, mărturisind slăbiciunea

noastră, ne rugăm tie a ne ajuta si a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea: Aliluia!

Icosul 6:

Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici un ajutor omenesc de la nimeni nu asteptăm, toti ne-au părăsit deodată, până si plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi; vai de ticălosia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu si al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm tie, grabeste a ne asculta, vindecându-ne, ca să cântăm tie:

Bucură-te, leacul durerii;

Bucură-te, mâna vindecării;

Bucură-te, casa ocrotirii;

Bucură-te, raza mângâierii;

Bucură-te, cortul îndestulării;

Bucură-te, roua fierbintelii;

Bucură-te, mântuirea de boli;

Bucură-te, scăparea celor înspăimântati;

Bucură-te, izgonitoare de pagube;

Bucură-te, privighetoare neadormită;

Bucură-te, stea luminătoare;

Bucură-te, scară izbăvitoare;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 7:

Doamne, cerceteaza si vindecă pe robii tăi cei cuprinsi de durere, zice preacuvioasa, rugându-se

neîncetat, că nu au reazem, nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, si pentru că ne-am mântuit, să ne

bucurăm si să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne si cântând: Aliluia!

Icosul 7:

Nelegiuirile noastre, multimea strâmbătătilor pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne

osândesc si nu stim ce vom răspunde mergând la judecată, unde toti ne prigonesc, toti se ridică asupra

noastră să ne împileze; tu însa, o, preabună maică, care asculti marturisirea noastră, mijloceste către

Domnul, să prefaci soarta osândirii noastre în bunătăti, scotând din inimile vrăjmasilor nostri toată

urâciunea si te vom preamări cu laude ca acestea:

Bucură-te, mijlocitoarea celor gresiti;

Bucură-te, folositoarea celor asupriti;

Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi;

Bucură-te, doveditoarea celor clevetiti;

Bucură-te, scăparea celor judecati si osânditi;

Bucură-te, contenire a patimilor;

Bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor;

Bucură-te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni;

Bucură-te, domolire a celor puternici;

Bucură-te, înlesnire a slăbănogilor;

Bucură-te, stârpitoare a răutătilor;

Bucură-te, izvorâtoare a milostivirii;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 8:

Acestea grăind, ne linistim, ne veselim si ne bucurăm; saltă sufletele noastre că nu-si vor râde de noi

vrăjmasii nostri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârsit, pentru rugăciunile tale, preacuvioasă, ci trimitând mila Lui asupra poporului, precum este obisnuit, si noi, nevrednicii, ne vom împărtăsi cu el de ale Sale bunătăti, cu care dimpreună vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

La toti vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obstii care ti-aduce spre multumire: mărire laudei tale, mărire îndelung-rabdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin

credintă, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda Iubitorului de oameni; pentru acestea grăim către tine:

Bucură-te, mireasă duhovnicească;

Bucură-te, cununa adevărului;

Bucură-te, toiagul biruintei;

Bucură-te, mărirea monahilor;

Bucură-te, povătuitoare a obstii;

Bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor;

Bucură-te, păzitoare a sihastrilor;

Bucură-te, pomenitoare a veacurilor;

Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credinte;

Bucură-te, surpătoare a eresurilor;

Bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiesti;

Bucură-te, următoarea Cuvântului ceresc;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!!

Condacul 9:

Pe sfânta folositoare celor ce sunt întru nevoi, toti cu bucurie să o lăudăm, pe cinstita Parascheva, că

aceasta viata nestricăcioasă a luat în veci; pentru aceasta mărire a aflat, si darul de minuni, cu porunca

lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 9:

Rău-cugetătorii prin tine mustrati fiind, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului

depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi străluceste aducând credinciosilor daruri de vindecări; pentru aceasta ei s-au rusinat pocăinduse si noi ne-am veselit, cântându-ti tie:

Bucură-te, izbăvitoarea noastră;

Bucură-te, povătuitoare;

Bucură-te, îndreptătoare;

Bucură-te, îzgonitoare de rele;

Bucură-te, aducătoare de bun miros;

Bucură-te, otrăvitoarea jivinelor;

Bucură-te, stârpitoarea insectelor;

Bucură-te, feritoarea de năluciri;

Bucură-te, risipitoarea de grindină;

Bucură-te, aducătoarea de ploi mănoase;

Bucură-te, îmbelsugătoarea de roade bune;

Bucură-te, veselitoarea plugarilor;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 10:

Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu, rugându-te pentru tara aceasta pe care o păzesti cu preacuratele tale moaste, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi usurat de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe? Deci dimpreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Zidurile casei părintilor tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea

hotărârii ce ai făcut, făgăduindu-te a îmbrătisa viata monahicească; pentru aceasta si depărtându-te de

toată dezmierdarea si plăcerile lumesti, haina cea scumpă cu a cersetorului, venind de la biserică, ai

schimbat-o, părăsindu-ti părintii care te certau cu mustrări de la asemenea plecare.

Deci cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toti auzi:

Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei;

Bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus;

Bucură-te, patul nevinovătiei;

Bucură-te, scaunul domniilor;

Bucură-te, sceptrul celor ce conduc;

Bucură-te, ocrotitoare neobosită;

Bucură-te, apărătoare neînfruntată;

Bucură-te, prigonitoare a celor ce ne ispitesc;

Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc;

Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc;

Bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie;

Bucură-te, împreună-lucrătoare cu cei ce ne hrănesc;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 11:

Suntem plini de păcate, îndurate Doamne, si greu se luptă sufletele noastre gândind la judecată, căci ce vom face noi păcatosii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârsit? Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare; nu trece cu vederea rugăciunile noastre si pocăinta, care în tot ceasul după păcate ne-a cuprins si primeste ca închezăsuitoare a bunei noastre vointe si a temerii de Tine, rugăciunea aceasta, pe lângă care łi-aducem mijlocitoare si pe maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dimpreună: Aliluia!

Icosul 11:

Multi păcătosi mai înainte de noi si-au dobândit mântuirea umilindu-se. Cum dar si noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, preacuvioasă maică, si nu vom fi rusinati,  nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a i se cunoaste nevrednicia sa si pentru care ai cerut prin vedenie să i se mute trupul cel stricat de lângă moastele tale. Deci ne rugăm primeste rugăciunile si lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre pentru că îti cântăm:

Bucură-te, smerenie înaltă;

Bucură-te, fecioară neîntinată;

Bucură-te, comoară nedesertată;

Bucură-te, maică prealăudată;

Bucură-te, mântuirea cea smerită;

Bucură-te, lauda celor cinstiti;

Bucură-te, mângâierea celor nenorociti;

Bucură-te, povătuitoarea celor rătăciti;

Bucură-te, buna mea sfătuitoare;

Bucură-te, preablândă îndreptătoare;

Bucură-te, sufletească veselitoare;

Bucură-te, grabnică ajutătoare;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 12 :

Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te, cu noi petrecând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis tării acesteia; că de ce boli am fost cuprinsi si nu ne-ai vindecat; în care scârbe si nu ne-ai bucurat; de câte ori lipsiti, prigoniti si în războaie si tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa! Pentru aceasta cu smerenie dobândind dreapta cea preaînaltă la scaunul măririi, îti cântăm tie: bucură-te! si lui Dumnezeu lauda cea cerească: Aliluia!

Icosul 12 :

Izbăveste-ne pe noi, maică, de toată boala, de ciumă, de holeră si de vrăjmasi; izbăveste-ne pe noi,

maică, de lăcuste, de gândaci si de toată răutatea; izbăveste-ne pe noi, maică, de foc, de grindină si de

fulger; izbăveste-ne pe noi, maică, de chinul cel de veci si de ceasul osândirii si ne învredniceste a

dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecati, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne si hrănindu-ne în pace pină la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ti cântăm:

Bucură-te, alăută duhovnicească;

Bucură-te, trâmbită apostolească;

Bucură-te, făclie luminoasă;

Bucură-te, rază cerească;

Bucură-te, nădejdea oamenilor;

Bucură-te, izgonirea demonilor;

Bucură-te, tămăduirea rănilor;

Bucură-te, feritoarea de răutăti;

Bucură-te, aducătoarea de bunătăti;

Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei;

Bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod si a altor miluitori;

Bucură-te, sprijinitoarea si a mea, a smeritului păcătos;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 13:

(Acest Condac se zice de trei ori.)

Ne închinăm lui Dumnezeu si cinstim sfintele tale moaste, Cuvioasă Maică Paraschevo, propovăduind cu mărire si cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu si pentru a noastră mântuire am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, si grabeste totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale si slava lui Dumnezeu: Aliluia!

Ne închinăm lui Dumnezeu si cinstim sfintele tale moaste, Cuvioasă Maică Paraschevo, propovăduind cu mărire si cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu si pentru a noastră mântuire am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, si grabeste totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale si slava lui Dumnezeu: Aliluia!

Ne închinăm lui Dumnezeu si cinstim sfintele tale moaste, Cuvioasă Maică Paraschevo, propovăduind cu mărire si cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu si pentru a noastră mântuire am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, si grabeste totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale si slava lui Dumnezeu: Aliluia!

( Apoi se zice iarăsi Icosul întâi)

Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământestile locasuri, de bucurie te-au

încununat pentru vredniciile tale; căci femeiesc trup purtând si fire slăbănoagă, ai stiut a birui toate

puterile vrăjmasilor prin bună întelepciune; pentru aceasta-ti cântăm:

Bucură-te, înteleaptă fecioară;

Bucură-te, porumbită cuvântătoare;

Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc;

Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul;

Bucură-te, mângâierea oamenilor;

Bucură-te, alinarea de suferintă;

Bucură-te, nădejdea noastră cea tare;

Bucură-te, întărirea credinciosilor;

Bucură-te, liman lin si neînviforat;

Bucură-te, pilda bunei cucernicii;

Bucură-te, luminarea celor nepriceputi;

Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiti;

Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

si Condacul întâi)

Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilintă îi aducem noi nevrednicii

păcătosi pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea

curgător de bunătăti al Mântuitorului nostru, si să-i cântăm: Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

( După aceea se citeste această)

RUGĂCIUNE

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis si s-a făcut toată făptura, nu întoarce fata Ta de la noi

păcătosii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică si înfricosătoare a durerilor, care este rodul

păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumarate, cu nesocotintă le săvârsim. Noi suntem păcătosi,

netrebnici si plini de răutate; iar Tu esti îzvorul vietii si al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece

rugăciunea noastră a păcătosilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câstiga milostivirea prin sârguinta cea de toate zilele, dăruieste-ne-o Tu ca un îndurat mult- Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruieste-ne nouă sănătate si viată ferită de toată răutatea si ne întăreste cu Duhul tău cel stăpânitor, ca din adâncul înimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele tău în veci.

Amin.

CategoriiFără categorie
0 Shares