Cei doi arhangheli, Mihail si Gavriil, de-a lungul istoriei neamului omenesc, s-au arătat de multe ori în viaţa oamenilor.

Sfântul arhanghel Mihail: prima dată când se ştie despre el, era momentul înfăţişat din această icoană, adică atunci când puterile răului, acelui Lucifer care a fost îngerul luminii, mai marele îngerilor din ceruri, i-a venit un gând vrăjmaş în inima lui, un gând trufaş: să se înalţe, să-şi pună scaunul mai presus de scaunul lui Dumnezeu. Ce gând viclean şi rău! Şi în clipa aceea s-a prăbuşit.

Şi a apărut Sfântul arhanghel Mihail care a strigat din înălţimile cerului: “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!” – cuvinte rostite
în mijlocul Sfintei Liturghii. El striga aici, în centrul acestei icoane şi în jurul lui sunt cetele celorlalţi arhangheli.
De atunci, de-a lungul istoriei neamului omenesc, Sfântul Arhanghel Mihail, socotit, cum e cu adevarat, îngerul dreptăţii sau al legii dumnezeieşti,
s-a arătat de foarte multe ori, în Vechiul Testament şi în Noul Testament.
Intervine în faţa oştirilor duşmanilor, apărând pe cei care cereau lui Dumnezeu ajutor. Sunt multe cazuri de intervenţii în Vechiul Testament.
În Noul Testament, arhanghelul Mihail apare la Învierea Domnului şi el ridică piatra de pe uşa mormântului. Şi după aceea continuă să se arate şi să vestească oamenilor voile lui Dumnezeu.
Arhanghelul Gavriil este arhanghelul bucuriei; chipul lui frumos, fiinţa lui duioasă şi bună, totdeauna aduce veşti de bucurie. În Vechiul Testament,
Sfântul Arhanghel Gavriil a binevestit naşteri de profeţi: el vesteşte pe Ana, soţia lui Elcana, că va naşte pe Samuil profetul. După aceea, aproape de
noi, de Noul Testament, Sfântul Gavriil vesteşte pe Zaharia şi pe Elisabeta că vor naşte prunc, pe Sfântul Ioan Botezătorul.
Sfântul arhanghel Gavriil se arată Maicii Sfinte, Sfintei Fecioare Maria şi îi vesteşte naşterea lui Iisus Hristos Emanuil. Şi după aceea, arhanghelul
Gavriil ocroteşte pe Maica Domnului în Templu, în timpul copilăriei sale.
Şi de-a lungul istoriei Noului Testament, de asemenea se arată de multe ori acest arhanghel al bucuriei.
Fraţi creştini, în ierarhia aceasta cerească, arhanghelii sunt numai o ceată. Sunt de fapt trei triade, adică trei grupuri de câte trei. Cea mai de
sus triada este a tronurilor cereşti, serafimii şi heruvimii; a doua triadă este a puterilor, domniilor şi începătoriilor; mai jos, arhanghelii şi îngerii.
Cei de sus, triada din apropierea Sfintei Treimi, în iconografie sunt înfăţişaţi fără trup omenesc. Serafimii şi heruvimii sunt înfăţişaţi cu şase
aripi, heruvimii şi cu ochi multi, iar tronurile – nişte cercuri ca de foc, cu aripi, plini de lumină şi de văpaie (semnul dragostei), care slujesc marelui
Dumnezeu, lăudat în Sfânta Treime. Ceilalţi, arhanghelii şi îngerii, toţi, când s-au arătat în istoria neamului omenesc, totdeauna au purtat trup omenesc.
Aşa apar şi Sfântul Gavriil şi Sfântul Mihail.
Ca număr sunt mii de mii şi zeci de mii şi mii de mii. Aşa ni-i prezintă Sfântul prooroc Daniel, acel bărbat al doririlor, plin de Duhul Sfânt şi de
lumină, acel om bun, cum îl numeşte împăratul Nabucodonosor, adică un om al lui Dumnezeu cu adevărat. A văzut cerul deschis şi aceşti îngeri,
aceste fiinţe cereşti, nenumărate şiruri, nenumărate cete care umplu cerul lui Dumnezeu. Dintre toţi aceştia, cea mai de jos ceată e ceata îngerilor păzitori
ai vieţii noastre. De la botez, fiecare din noi avem strajnic un înger păzitor. Acest înger păzitor al fiecaruia din noi este martorul vieţii
noastre, merge cu noi când călătorim, stă cu noi când ne odihnim.

E martor la faptele bune şi la faptele rele.

Când facem lucruri rele, el plânge, se întristează, pentru că ştie ce ne aşteaptă. Când facem fapte bune, se bucură tare mult de vrednicia noastră.

Pe aceşti îngeri păzitori, fraţi creştini, să-i chemăm mereu în sprijinul nostru, în viaţa noastră de toate zilele şi să ne gândim că
totdeauna, aşa cum conştiinţa noastră ne spune când facem bine şi când facem rău, tot aşa şi acest înger al lui Dumnezeu, îngerul
păzitor al vieţii noastre, ne inspiră gândurile bune, gândurile frumoase, gândurile mântuitoare şi simţim în conştiinţa noastră că
suntem îndemnaţi, îmboldiţi la un lucru sfânt, la un lucru bun.
Să ascultam glasul lui!
Ştiu de la mama, care-mi spunea: “Dragul mamei, fiecare din noi avem câte o prezenţă, de-a dreapta îngerul păzitor şi de-a stânga vrăjmaşul diavol. Îngerul ne îndeamnă la bine, vrăjmaşul la rău”. Să ne gândim bine la acest lucru, că-i foarte adevărat. Aşa învaţă şi Sfânta Biserică de totdeauna.
Întotdeauna avem şi un martor rău al vieţii noastre care notează faptele rele, ne îndeamnă să le facem şi le notează. Şi va veni cândva cu acest teanc de păcate şi răutăţi ale noastre şi le va pune pe cântarul acela al dreptăţii dumnezeieşti. Îngerul sfânt vine cu faptele bune, dacă sunt, însă cel rau vine cu faptele urâte şi rele şi pune şi apasă cântarul în jos şi coborâm şi noi în jos.
De aceea, de-a lungul vieţii noastre, în amintirea sfinţilor arhangheli şi păzitori ai vieţii noastre, să ne străduim a face bine, cât putem noi, ştiind că binele nostru se înscrie, se înregistrează şi cândva se vor desfăşura şi aceste secvenţe din viaţa noastră bună şi vom merge la bine; ca nu cumva făcând răul, să avem parte de
vrăjmaşul care e foarte dornic să ne târasca în jos, să se simtă bine că a mai câştigat încă un suflet sau mai multe.
Fraţi creştini, vă îndemn şi vă rog, citiţi cât de des canonul către Sfântul Înger Păzitor, veţi simţi aievea prezenţa lui în cele ce spuneţi. Atunci când vrei să întreţii o prietenie cu cineva, ori îi scrii, ori îi vorbeşti, ori îi urezi ceva şi atunci se întreţine această prietenie cu acea persoană pe care o doreşti să fie aproape de tine, măcar în mintea şi în inima ta.
Aceste prezenţe cereşti aşteaptă şi ele să fie întrebate, să fie cerute, să fie rugate, să fie chemate. Chemaţi, fraţi creştini şi surori
creştine, pe aceşti prieteni buni şi calzi şi duioşi şi binefăcători ai vieţii noastre, pe aceşti îngeri păzitori de-a lungul vieţii fiecăruia
din noi. Amin!

 

Părintele Sofian BOGHIU

18 Shares