S

Sufletul omenesc – icoană a Prea Sfintei Treimi

Creat după chipul lui Dumnezeu (Facerea 1, 26), prin minte, cuvânt
si inimă (treimea umană), crestinul este chemat să devină asemenea cu
Dumnezeu prin sfintenie (Matei 5, 48), care se obtine cu ajutorul Harului lui
Dumnezeu, prin practicarea virtutilor crestine [n.red.: treimea minte-cuvântinimă
este doar o imagine-icoană ajutătoare si nu una antropologică].

Asemănarea crestinului cu Dumnezeu înfătisează starea de deplină
sfintenie, dreptate si moralitate, ce poate fi atinsă prin statornicia în fapte
bune, crestine, de către om. Acest lucru depinde de actiunea puterilor
spirituale si morale omenesti, iar pe de altă parte de ajutorul Harului

Dumnezeiesc.

Prin Sfântul Botez, omul cel vechi este înmormântat cu Hristos, pentru
ca împreună cu El să învieze (Galateni 3, 27), devenind astfel purtător de
Hristos sau Hristofor. În acest fel, crestinul intră, prin Iisus Hristos, în Trupul
Său Tainic (Mistic), iar Treimea Dumnezeiască locuieste acum înlăuntrul
inimii sale (Ioan 17, 21) si îl îndumnezeieste prin energiile Sale Divine
Necreate.
Treimea Umană, chip al Sfintei Treimi, trebuie să se adâncească în
asemănare, rămânând în legătura dragostei dumnezeiesti pentru că cel ce
nu face acestea, îsi sfâsie sufletul treimic, desfăcând mintea de cuvânt si
de vointă. Păcatele si diavolii destramă treimea umană, astfel încât:
· mintea, în loc să fie smerită si luminată de Duhul Sfânt, devine mândră
si plină de întunecimea păcatelor ;
· cuvântul vorbit, în loc să fie plin de Duh (de harul si de mireasma
Duhului Sfânt), devine plin de duhoarea păcatelor ;
· inima, în loc să fie smerită si jertfelnică, pentru mântuirea aproapelui,
devine împietrită si plină de iubire de sine.

Crestinul are minte, cuvânt si duh, iar mintea nu este fără de
cuvânt, nici cuvântul fără duh, si acestea sunt una în alta si în ele însele.
Pentru că mintea grăieste prin cuvânt si cuvântul se arată prin duh.
Prin aceasta, omul poartă un „chip” al Sfintei Treimi. Harul
Dumnezeiesc (Energie Divină Necreată) trebuie să lumineze mintea
noastră, să o aducă la puritate, restabilind facultătile ei rationale si intuitive,
orientate spre contemplatie si îndumnezeire.

Îndrumator duhovnicesc –
Ierod. Cleopa Paraschiv
Arhim. Mina Dobzeu

CategoriiFără categorie
0 Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.