Nu vă răzbunaţi voi singuri- Sf.Ioan Gura De Aur

“Nu vă răzbunaţi voi singuri, iubiţilor.Căci scris este: „A mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti, zice Domnul”. Drept aceea de flămânzeşte vrăjmaşul tău, dă-i lui pâine, de însetează,adapă-l; căci aceasta făcând, cărbuni de foc grămădeşti pe capul…

Citeste articolul

DE CE FUMATUL ESTE UN PĂCAT?

ÎNVĂȚĂTURA ORTODOXĂ DESPRE FUMAT Din totdeauna fumatul a fost considerat un păcat, deoarece este o sinucidere lentă, un rău făcut trupului, o călcare a cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: „Că nimeni vreodată nu și-a urât trupul său,…

Citeste articolul

O scrisoare de dragoste

Sfânta Scriptură este o scrisoare de dragoste personală de laDumnezeu. Un mare savant creştin a spus odată: „Pur şi simplu nu potsă citesc povestea din Evanghelie fără să-mi dau seama că mi se face o declaraţie…

Citeste articolul

Se ascunde oare Dumnezeu?

Mulţi oameni de azi nu neagă existenţa lui Dumnezeu, dar trăiescsimţindu-I prea puţin prezenţa. Dumnezeu e absent din experienţa lor,din viaţa lor.Simţământul absenţei lui Dumnezeu nu este nou. Cu mii de ani înurmă, proorocul Amos vorbea…

Citeste articolul

Taina Preoţiei sau hirotonia

Aşa cum în vremea lui Iisus erau apostolii, la fel avem astăzi peurmaşii lor. Folosim mai multe nume pentru ei. În loc de apostoli îinumim diaconi, preoţi şi episcopi. Dar ei continuă lucrarea apostolilor. Să ne…

Citeste articolul

Taina Nunţii

Pentru creştinul ortodox nunta este o taină. Este binecuvântarea dragostei noastre de către Dumnezeu. „Fără Mine nu puteţi face nimic”, a spus Iisus. Prin sine, fără Dumnezeu, adevărata dragoste este cu neputinţă. Ea nu poate să…

Citeste articolul

Taina Sfintei Împărtăşanii

În capitolul şase al Evangheliei după Ioan, Iisus spune ucenicilor:Adevărat, adevărat zic vouă: Nu Moise v-a dat pâinea cea din cer;ci Tatăl Meu vă dă din cer pâinea cea adevărată. Căci pâinea luiDumnezeu este cea care…

Citeste articolul

Tainele Bisericii,Mirungere ,Spovedania

Taina Mirungerii În Biserica Ortodoxă Taina Mirungerii se săvârşeşte îndată dupăBotez, ca în Biserica primară. Ea este socotită plinirea Botezului.Firea omenească curăţită prin Botez este pregătită să primeascănenumăratele daruri ale Duhului Sfânt. Cum spune Pr. Schmemann,„Mirungerea…

Citeste articolul

Tainele Bisericii,Botezul

Dacă e adevărat că Hristos S-a făcut nevăzut o dată cu Înălţarea, tot atât de adevărat este faptul că El a rămas vizibil în Biserică, care este Trupul Său, prin care El Se înfăţişează în lumea…

Citeste articolul

CE SE INTAMPLA DUPA MOARTE (1)

În ultimii ani a apărut un însemnat număr de cărţi despre ceea ce se întâmplă după moarte. Cartea scrisă de Dr. Elizabeth Kubler-Ross Despre moarte şi cum este să mori şi best-sellerul scris de Dr. Raymond…

Citeste articolul

Cât de scump e timpul şi suspinarea ta

Deci o stare de prezenţă continuă este o sta­re de canon şi împlineşte o obligaţie. Mereu trăim starea de creştin creat şi salvat de Mântuitorul. Ca să ne salveze, gândiţi-vă că a fost jupuit, umilit, scuipat; şi…

Citeste articolul

Maica Domnului

Între sfinţi, Biserica Ortodoxă rezervă un loc aparte cinstirii SfinteiFecioare Maria, închinată drept cea mai mărită între făpturile lui icona pe lemn,Biserica Poloboc Dumnezeu, „mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără deasemănare decât serafimii”.Numirile date…

Citeste articolul

CE CREDEM NOI DESPRE SFINŢI

În Biserica Ortodoxă noi cerem ajutorul sfinţilor şi îi cinstim. Ei sunt o parte esenţială a vieţii religioase. S-a spus chiar că cinstirea fierbinte a Maicii Domnului şi a sfinţilor este sufletul evlaviei ortodoxe. Vom dedica…

Citeste articolul

CE ÎNVĂŢĂM DE PE ZIDURILE BISERICILOR ORTODOXE

Ideea părtăşiei sfinţilor de pe pământ cu sfinţii din ceruri esteaccentuată foarte mult în Biserica Ortodoxă, fiind înfăţişată foartegrăitor în iconografia bisericilor răsăritene. „Picturile par a fi rânduite într-un fel ce inspiră simţământul unei legături directe…

Citeste articolul