Libertatea

Libertatea a fost dată omului pentru a alege între adevăratul Dumnezeu şi el însuşi, între calea adevărată a îndumnezeirii, prin care sufletul se răstigneşte şi se smereşte în această viaţă, pentru a învia şi a fi…

Citeste articolul

SUNTEM BISERICA PĂRINŢILOR DIN VECHIME

Biserica Ortodoxă este numită adesea Biserica Părinţilor, fiindcăpăstrează legătura vie cu primii Părinţi ai Bisericii. Nu suntem oBiserică întemeiată acum câţiva ani sau acum câteva secole. PrimiiPărinţi fac parte din istoria noastră bisericească. De fapt Bisericanoastră…

Citeste articolul

Un strigăt după mântuire

Oamenii de azi nu mai aleargă la biserică ca să întrebe: „Ce să fac ca să mă mântuiesc?” Dar când aleargă la psihiatri, când iau doze mari de medicamente, când se înneacă în alcool, când încearcă…

Citeste articolul

CE CREDEM NOI DESPRE MÂNTUIRE

Ni se pune adeseori întrebarea: „Sunteţi mântuiţi?” Sunt unii ce se distrează folosind această întrebare în mărturisirea creştinismului lor. Nu este totuşi o întrebare rea, căci ea ne îndreaptă gândul spre un subiect cu totul însemnat.…

Citeste articolul

CE CREDEM NOI DESPRE SFÂNTA TREIME

Epifania, sau mai exact Teofania, este arătarea sau vădirea lui Dumnezeu în plinătatea Sa. Botezul lui Hristos în Iordan este arătarealui Dumnezeu lumii, din două motive. Întâi, este începutul propovăduirii Domnului nostru. Hristos S-a afundat în…

Citeste articolul

CE CREDEM NOI DESPRE IISUS HRISTOS

Crezul de la Niceea arată exact ce cred creştinii ortodocşi despreIisus Hristos, atunci când zice că noi credem „întru Unul Domn IisusHristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născutmai înainte de toţi vecii;…

Citeste articolul

Un Crez drept pentru o rugăciune dreaptă

„Care din Tatăl purcede”La început, Sfinţii Părinţi ce au alcătuit Crezul de la Niceea austatornicit că Duhul Sfânt „din Tatăl purcede”. Mai târziu, BisericaApuseană a adăugat în chip arbitrar cuvintele „şi din Fiul”, însemnândcă Duhul Sfânt…

Citeste articolul

CE CREDEM NOI DESPRE CREZUL DE LA NICEEA

Cuvântul crez se trage din cuvântul latinesc credo, însemnând “eu cred”. Crezul este lucrul în care crezi şi pe care îţi întemeiezi viata. Orice om are un crez, chiar şi un ateu, fiindcă oricine îşi întemeiază…

Citeste articolul

Biserica ortodoxa azi

În primele secole Biserica era alcătuită din cinci vechi Patriarhate:Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim. Acesteoraşe alcătuiau centrele principale ale creştinătăţii în zilele de început.Între veacurile al unsprezecelea şi al treisprezecelea Roma s-adespărţit de celelalte Patriarhate…

Citeste articolul

Schimbarea la fata-Predica Parintele Cleopa

Părinţilor şi fraţilor şi iubiţi credincioşi, în cele ce urmează vă vom arăta mai întâi cum a luat fiinţă acest praznic, amintindu-ne ce s-a întâmplat odinioară pe Muntele Taborului. Apoi vom tâlcui din Sfânta Scriptură învăţăturile…

Citeste articolul