Libertatea

Libertatea a fost dată omului pentru a alege între adevăratul Dumnezeu şi el însuşi, între calea adevărată a îndumnezeirii, prin care sufletul se răstigneşte şi se smereşte în această…

Citeste articolul

SUNTEM BISERICA PĂRINŢILOR DIN VECHIME

Biserica Ortodoxă este numită adesea Biserica Părinţilor, fiindcăpăstrează legătura vie cu primii Părinţi ai Bisericii. Nu suntem oBiserică întemeiată acum câţiva ani sau acum câteva secole. PrimiiPărinţi fac parte…

Citeste articolul

Un strigăt după mântuire

Oamenii de azi nu mai aleargă la biserică ca să întrebe: „Ce să fac ca să mă mântuiesc?” Dar când aleargă la psihiatri, când iau doze mari de medicamente,…

Citeste articolul

CE CREDEM NOI DESPRE MÂNTUIRE

Ni se pune adeseori întrebarea: „Sunteţi mântuiţi?” Sunt unii ce se distrează folosind această întrebare în mărturisirea creştinismului lor. Nu este totuşi o întrebare rea, căci ea ne îndreaptă…

Citeste articolul

Biserica ortodoxa azi

În primele secole Biserica era alcătuită din cinci vechi Patriarhate:Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim. Acesteoraşe alcătuiau centrele principale ale creştinătăţii în zilele de început.Între veacurile al unsprezecelea şi…

Citeste articolul