SIMBOLUL CREDINŢEI
CREZUL
SIMBOLUL CREDINŢEI sau CREZUL este o SFÂNTĂ şi limpede
mărturisire de credinţă creştină ortodoxă. CREZUL are 12 articole.
1. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul
cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
2. Şi într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul Născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii;
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care
toate s-au făcut;
3. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire,
S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din
Maria Fecioara şi s-a făcut om;
4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a
pătimit şi S-a îngropat;
5. Şi a înviat a treia zi după Scripturi;
6. Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui;
7. Şi iarăşi va să vie cu slava să judece viii şi morţii,a
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
8. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care
din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este
închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
9. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească
Biserică.
10. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
11. Aştept învierea morţilor.
12. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Nimeni dintre oameni şi nici un popor nu poate trăi pe pământ, fără
credinţă în Dumnezeu. Chiar dacă unii şi-au pierdut credinţa, ei cred totuşi în
ceva: cum ar fi filozofia, arta, muzica, cărora le atribuie un adevărat cult, în
locul cinstirii lui Dumnezeu. Aceştia sunt fie atei, fie idolatri şi nu au nici o
speranţă de mântuire, dacă nu se leapădă de idolii lor şi nu se întorc la
adevăratul Dumnezeu.
Fericit este creştinul care adoarme rostind CREZUL. Mintea lui se înalţă la
Dumnezeu, Puterile Îngereşti îl acoperă ca pe o fiinţă binecunoscută, iar
diavolii se îndepărtează ruşinaţi.

CategoriiFără categorie
0 Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.